Datasett: Bioteknologi, NSDs Europaundersøkelse 1999

Variabel v394: Spm56 Villig til å forvare dine rettigheter i retten hvis sto sammen med andre?

Spørsmålstekst

Ville du vært mer villig til å forsvare dine rettigheter i retten hvis du sto sammen med andre forbrukere som hadde den samme klagen?
(HVIS JA) Helt sikkert eller muligens?  
(HVIS NEI)  Helt sikkert eller ganske sikkert ikke?

Verdier Kategorier N
0 7
 0,7%
1 Ja, helt sikkert 474
 46,8%
2 Ja, ganske sikkert 252
 24,9%
3 Nei, ganske sikkert ikke 67
 6,6%
4 Nei, helt sikkert ikke 55
 5,4%
5 Vet ikke 157
 15,5%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1012
Manglende tilfeller 0
Minimum 0.0
Maksimum 5.0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.