Datasett: Bioteknologi, NSDs Europaundersøkelse 1999

Variabel v393: Spm55 Forsikring som dekker rettsomkostninger ved tvist?

Spørsmålstekst

Har du en forsikring som ville dekke rettsomkostningene ved en tvist om varer eller tjenester?

Verdier Kategorier N
0 9
 0,9%
1 Ja 199
 19,7%
2 Nei 477
 47,1%
3 Vet ikke 327
 32,3%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1012
Manglende tilfeller 0
Minimum 0.0
Maksimum 3.0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.