Datasett: Bioteknologi, NSDs Europaundersøkelse 1999

Variabel v392: Spm54g Hvorfor ikke gå til retten med et mindre beløp: Vet ikke

Spørsmålstekst

Hvorfor ville du ikke gå til retten for et mindre beløp, er det fordi………?  

... G. Vet ikke

Verdier Kategorier N
0 No 1007
 99,5%
1 Yes 5
 0,5%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1012
Manglende tilfeller 0
Minimum 0.0
Maksimum 1.0
Denne variabelen er numerisk

Instruksjoner til intervjueren

Stilles hvis kode 2-5 i Spm53

Vis kort - les opp - flere svar mulig.

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.