Datasett: Bioteknologi, NSDs Europaundersøkelse 1999

Variabel v389: Spm54d Hvorfor ikke gå til retten med et mindre beløp: Vet ikke hvem jeg skal snakke med

Spørsmålstekst

Hvorfor ville du ikke gå til retten for et mindre beløp, er det fordi………?  

... D. Vet ikke hvem jeg skal snakke med

Verdier Kategorier N
0 No 991
 97,9%
1 Yes 21
 2,1%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1012
Manglende tilfeller 0
Minimum 0.0
Maksimum 1.0
Denne variabelen er numerisk

Instruksjoner til intervjueren

Stilles hvis kode 2-5 i Spm53

Vis kort - les opp - flere svar mulig.

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.