Datasett: Bioteknologi, NSDs Europaundersøkelse 1999

Variabel v386: Spm54a Hvorfor ikke gå til retten med et mindre beløp: For dyrt i forhold til hva prod./tjen. er verd

Spørsmålstekst

Hvorfor ville du ikke gå til retten for et mindre beløp, er det fordi………?  

... A. Det er for dyrt i forhold til det varen/tjenesten var verdt

Verdier Kategorier N
0 No 628
 62,1%
1 Yes 384
 37,9%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1012
Manglende tilfeller 0
Minimum 0.0
Maksimum 1.0
Denne variabelen er numerisk

Instruksjoner til intervjueren

Stilles hvis kode 2-5 i Spm53

Vis kort - les opp - flere svar mulig.

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.