Datasett: Bioteknologi, NSDs Europaundersøkelse 1999

Variabel v385: Spm53 Minimumssum for å ta tvist til retten?

Spørsmålstekst

Hvis du har hatt problemer med varer eller tjenester du har kjøpt, og det er ikke blitt noen minnelig ordning, hva vil minimumssummen være for at du skulle bringe dette for retten

Verdier Kategorier N
0 6
 0,6%
1 Mindre enn 750 kr. 67
 6,6%
2 750 kr. 30
 3,0%
3 1500 kr. 97
 9,6%
4 3750 kr. 140
 13,8%
5 7500 kr. 227
 22,4%
6 Vil ikke gå til retten uansett beløp (spontant) 136
 13,4%
7 Vet ikke 291
 28,8%
8 Mer enn 7500 kr. 18
 1,8%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1012
Manglende tilfeller 0
Minimum 0.0
Maksimum 8.0
Denne variabelen er numerisk

Instruksjoner til intervjueren

Vis kort - les opp - kun et svar.

1 - Gå til Spm55
2 - Gå til spm54
3 - Gå til spm54
4 - Gå til spm54
5 - Gå til spm54
6 - Gå til spm55
7 - Gå til spm55

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.