Datasett: Bioteknologi, NSDs Europaundersøkelse 1999

Variabel v384: Spm52i Når ikke minnelig ordning: Vet ikke

Spørsmålstekst

Hva foretok du deg da det ikke var mulig å finne en minnelig ordning på problemene med forhandleren/tjenesteyteren?

... I. Vet ikke

Verdier Kategorier N
0 No 1009
 99,7%
1 Yes 3
 0,3%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1012
Manglende tilfeller 0
Minimum 0.0
Maksimum 1.0
Denne variabelen er numerisk

Instruksjoner til intervjueren

Vis kort - les opp - flere svar mulig.

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.