Datasett: Bioteknologi, NSDs Europaundersøkelse 1999

Variabel v381: Spm52f Når ikke minnelig ordning: Søkte råd hos forbrukerrådet og gikk til megling

Spørsmålstekst

Hva foretok du deg da det ikke var mulig å finne en minnelig ordning på problemene med forhandleren/tjenesteyteren?

... F. Søkte råd hos Forbrukerrådet og gikk til megling

Verdier Kategorier N
0 No 1003
 99,1%
1 Yes 9
 0,9%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1012
Manglende tilfeller 0
Minimum 0.0
Maksimum 1.0
Denne variabelen er numerisk

Instruksjoner til intervjueren

Vis kort - les opp - flere svar mulig.

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.