Datasett: Bioteknologi, NSDs Europaundersøkelse 1999

Variabel v380: Spm52e Når ikke minnelig ordning: Søkte råd hos forbrukerrådet og gikk rettens vei

Spørsmålstekst

Hva foretok du deg da det ikke var mulig å finne en minnelig ordning på problemene med forhandleren/tjenesteyteren?

... E. Søkte råd hos Forbrukerrådet og gikk rettens vei

Verdier Kategorier N
0 No 1007
 99,5%
1 Yes 5
 0,5%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1012
Manglende tilfeller 0
Minimum 0.0
Maksimum 1.0
Denne variabelen er numerisk

Instruksjoner til intervjueren

Vis kort - les opp - flere svar mulig.

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.