Datasett: Bioteknologi, NSDs Europaundersøkelse 1999

Variabel v378: Spm52c Når ikke minnelig ordning: Gikk selv til retten med saken

Spørsmålstekst

Hva foretok du deg da det ikke var mulig å finne en minnelig ordning på problemene med forhandleren/tjenesteyteren?

... C. Gikk selv til retten med saken

Verdier Kategorier N
0 No 1012
 100,0%
1 Yes 0
 0,0%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1012
Manglende tilfeller 0
Minimum 0.0
Maksimum 0.0
Denne variabelen er numerisk

Instruksjoner til intervjueren

Vis kort - les opp - flere svar mulig.

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.