Datasett: Bioteknologi, NSDs Europaundersøkelse 1999

Variabel v371: Spm51q Produkt/tjeneste involvert i tvist: Andre reiseformer

Spørsmålstekst

Hva slags produkt eller tjeneste var involvert

... Q. Andre reiseformer

Verdier Kategorier N
0 No 1012
 100,0%
1 Yes 0
 0,0%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1012
Manglende tilfeller 0
Minimum 0.0
Maksimum 0.0
Denne variabelen er numerisk

Instruksjoner til intervjueren

Spørsmålet stilles hvis "JA" kode 1 i Spm50

Vis kort - les opp - flere svar mulig.

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.