Datasett: Bioteknologi, NSDs Europaundersøkelse 1999

Variabel v357: Spm51c Produkt/tjeneste involvert i tvist: Forsikring

Spørsmålstekst

Hva slags produkt eller tjeneste var involvert

... C. Forsikring

Verdier Kategorier N
0 No 1008
 99,6%
1 Yes 4
 0,4%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1012
Manglende tilfeller 0
Minimum 0.0
Maksimum 1.0
Denne variabelen er numerisk

Instruksjoner til intervjueren

Spørsmålet stilles hvis "JA" kode 1 i Spm50

Vis kort - les opp - flere svar mulig.

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.