Datasett: Bioteknologi, NSDs Europaundersøkelse 1999

Variabel v355: Spm51a Produkt/tjeneste involvert i tvist: Matvareprodukter

Spørsmålstekst

Hva slags produkt eller tjeneste var involvert

... A. Matvareprodukter

Verdier Kategorier N
0 No 1002
 99,0%
1 Yes 10
 1,0%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1012
Manglende tilfeller 0
Minimum 0.0
Maksimum 1.0
Denne variabelen er numerisk

Instruksjoner til intervjueren

Spørsmålet stilles hvis "JA" kode 1 i Spm50

Vis kort - les opp - flere svar mulig.

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.