Datasett: Bioteknologi, NSDs Europaundersøkelse 1999

Variabel v354: Spm50 Tvist som ikke er løst i minnelighet siste 5 år?

Spørsmålstekst

I løpet av de siste 5 årene, etter å ha kjøpt et produkt eller en tjeneste, har du hatt noen problemer som ikke ble løst i minnelighet av forhandler/forselger?

Verdier Kategorier N
0 10
 1,0%
1 Ja, ble ikke løst i minnelighet 85
 8,4%
2 Nei, ikke løst/ikke hatt 858
 84,8%
3 Vet ikke 59
 5,8%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1012
Manglende tilfeller 0
Minimum 0.0
Maksimum 3.0
Denne variabelen er numerisk

Instruksjoner til intervjueren

1 - Gå til Spm51
2 - Gå til Spm53
3 - Gå til Spm53

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.