Datasett: Bioteknologi, NSDs Europaundersøkelse 1999

Variabel v341: Spm46f Hvis klage via brev: Vet ikke

Spørsmålstekst

Hvis du klager via brev, vil du……?  

... F. Vet ikke

Verdier Kategorier N
0 No 1012
 100,0%
1 Yes 0
 0,0%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1012
Manglende tilfeller 0
Minimum 0.0
Maksimum 0.0
Denne variabelen er numerisk

Instruksjoner til intervjueren

Stilles hvis svart "VIA BREV" kode 3 i Spm45

Vis kort - les opp - flere svar mulig.

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.