Datasett: Bioteknologi, NSDs Europaundersøkelse 1999

Variabel v339: Spm46d Hvis klage via brev: Be om hjelp av advokat

Spørsmålstekst

Hvis du klager via brev, vil du……?  

... D. Be om hjelp av advokat

Verdier Kategorier N
0 No 997
 98,5%
1 Yes 15
 1,5%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1012
Manglende tilfeller 0
Minimum 0.0
Maksimum 1.0
Denne variabelen er numerisk

Instruksjoner til intervjueren

Stilles hvis svart "VIA BREV" kode 3 i Spm45

Vis kort - les opp - flere svar mulig.

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.