Datasett: Bioteknologi, NSDs Europaundersøkelse 1999

Variabel v338: Spm46c Hvis klage via brev: Be om hjelp av forbrukerorg.

Spørsmålstekst

Hvis du klager via brev, vil du……?  

... C. Be om hjelp av en forbrukerorganisasjon

Verdier Kategorier N
0 No 996
 98,4%
1 Yes 16
 1,6%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1012
Manglende tilfeller 0
Minimum 0.0
Maksimum 1.0
Denne variabelen er numerisk

Instruksjoner til intervjueren

Stilles hvis svart "VIA BREV" kode 3 i Spm45

Vis kort - les opp - flere svar mulig.

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.