Datasett: Bioteknologi, NSDs Europaundersøkelse 1999

Variabel v335: Spm45g Hvis klage, kontaktet/kontakte den som solgte prod./tjen: Vet ikke

Spørsmålstekst

Hvis du måtte klage på et produkt eller en tjeneste, hvordan kontaktet du/ville du kontakte den som solgte deg produktet eller tjenesten?

... G. Vet ikke

Verdier Kategorier N
0 No 981
 96,9%
1 Yes 31
 3,1%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1012
Manglende tilfeller 0
Minimum 0.0
Maksimum 1.0
Denne variabelen er numerisk

Instruksjoner til intervjueren

Vis kort - les opp - flere svar.

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.