Datasett: Bioteknologi, NSDs Europaundersøkelse 1999

Variabel v334: Spm45f Hvis klage, kontaktet/kontakte den som solgte prod./tjen: Kommer an på prod./tjen. (spontant)

Spørsmålstekst

Hvis du måtte klage på et produkt eller en tjeneste, hvordan kontaktet du/ville du kontakte den som solgte deg produktet eller tjenesten?

... F. Kommer an på produktet/tjenesten

Verdier Kategorier N
0 No 948
 93,7%
1 Yes 64
 6,3%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1012
Manglende tilfeller 0
Minimum 0.0
Maksimum 1.0
Denne variabelen er numerisk

Instruksjoner til intervjueren

Vis kort - les opp - flere svar.

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.