Datasett: Bioteknologi, NSDs Europaundersøkelse 1999

Variabel v328: Spm44 Har du noengang klaget på prod./tjen.  - evt hvor ofte?

Spørsmålstekst

Har du noen gang klaget på et produkt eller en tjeneste som du kjøpte?
(HVIS JA) Vil du si at dette skjer meget ofte, ganske ofte, ikke særlig ofte eller sjelden?

Verdier Kategorier N
0 4
 0,4%
1 Nei, aldri 269
 26,6%
2 Ja, meget ofte 18
 1,8%
3 Ja, ganske ofte 43
 4,2%
4 Ja, men ikke særlig ofte 270
 26,7%
5 Ja, men svært sjelden 376
 37,2%
6 Vet ikke 32
 3,2%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1012
Manglende tilfeller 0
Minimum 0.0
Maksimum 6.0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.