Datasett: Bioteknologi, NSDs Europaundersøkelse 1999

Variabelgruppe: Alle variabler

Variabler