Datasett: Avanserte teknikker for å evaluere karbonstabilitet og sekvestrering av forskjellige biokull materialer - Overflateegenskaper (1/3), 2013

Sammendrag

Formålet med dette prosjektet var å kartlegge egenskapene av biokull framstilt fra forskjellige råstoffer og pyrolyse prosesser, å bekrefte karbonstabiliteten fra forskjellige biokull materialer, samt å finne en metode for å karakterisere forskjellige typer biokull på en effektiv måte. Forkullete plantematerialer av maiskolbe og miscanthus ble lagd og undersøkt for sine egenskaper. Undersøkelsen var utført i tre runder: 1) overflateegenskaper som kunne bidra til jord kvalitet, 2) motstand mot mikrobiell nedbryting i jord og effekten på jordmikrober, og 3) målbare egenskaper som indikerer eller forklarer stabilitet. Denne filen inkluderer data fra del 1/3: overflateegenskaper. Deler av datamaterialet relatert til prosjektet er kun tilgjengelig via: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.878890

Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  

http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Variabelgrupper

Full tittel

Avanserte teknikker for å evaluere karbonstabilitet og sekvestrering av forskjellige biokull materialer - Overflateegenskaper (1/3), 2013

Identifikasjonsnummer

NSD2303-1

Ansvarlig forfatter

Navn Tilknytning
Rasse, Daniel Bioforsk Jord og miljø, Ås

Produsent

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Rasse, Daniel Bioforsk Jord og miljø Prosjektleder
Budai, Alice Bioforsk Jord og miljø PhD-student

Opphavsrett

Copyright (C) 2013 Daniel Rasse og Alice Budai, Bioforsk Jord og miljø

Sponsor/finansierende institusjon

Navn Forkortelse Rolle Bevilgning
Norges forskningsråd NFR 197531

Datadistributør

Navn Tilknytning Forkortelse
NSD – Norsk senter for forskningsdata AS NSD

Versjon

Dato: 2016-03-20

Notater

Originaldata fra Daniel Rasse og Alice Budai, Bioforsk Jord og miljø er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Bibliografisk henvisning

"Avanserte teknikker for å evaluere karbonstabilitet og sekvestrering av forskjellige biokull materialer - Overflateegenskaper (1/3), 2013". Data samlet av Daniel Rasse og Alice Budai, Bioforsk Jord og miljø. Første NSD-utgave, Bergen 2016.

Liste av nøkkelord

Emneklassifisering

Tidsperiode dekket

Start Slutt Syklus
2010 2013

Innsamlingsdato

Start Slutt Syklus
2010-10-05 2013-06-28

Land

Norge  (NO)

Analyseenhet

Annet

Univers

Forskjellige biokull materialer.

Datatype

Annet

Tidsmetode

Tverrsnittstudie

Datainnsamler

Utvalgsprosedyre

Egenskapene av biokull framstilt fra forskjellige råstoffer og pyrolyseprosesser ble studert. Hydrotermal karbonisering, karbonisering (flash-carbonisation), og sen pyrolyse (temperaturer mellom 250 og 800 C) ble brukt.

Type datainnsamling

Andre målinger

Sted

Tilgangsstatus

NSD kan stille data fra "Avanserte teknikker for å evaluere karbonstabilitet og sekvestrering av forskjellige biokull materialer - Overflateegenskaper (1/3), 2013" til disposisjon for forskning, undervisning og studenter ved bestilling.

Omfang av innsamling

6 datafiler; ulike format kan leveres.

Begrensninger

NSD kan stille data fra "Avanserte teknikker for å evaluere karbonstabilitet og sekvestrering av forskjellige biokull materialer - Overflateegenskaper (1/3), 2013" til disposisjon for forskning, undervisning og studenter ved bestilling.

Sitatkrav

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
"(En del av) De data som er benyttet her er hentet fra "Avanserte teknikker for å evaluere karbonstabilitet og sekvestrering av forskjellige biokull materialer - Overflateegenskaper (1/3), 2013". Data er innsamlet av Daniel Rasse og Alice Budai, Bioforsk Jord og miljø. Undersøkelsen er finansiert av Norges forskningsråd. Data er tilrettelagt og stilt til disposisjon i anonymisert form av NSD – Norsk senter for forskningsdata AS. Verken Daniel Rasse, Alice Budai, Bioforsk Jord og miljø, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her."

Utleggskrav

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Betingelser

Bestillingsskjema skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder og postadresse. Før ev utlevering av data må taushetserklæring undertegnes.

Disclaimer

Verken Daniel Rasse, Alice Budai Bioforsk Jord og miljø, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

Relaterte studier

Avanserte teknikker for å evaluere karbonstabilitet og sekvestrering av forskjellige biokull materialer - Mikrobiell nedbryting i jord (2/3), 2015

Avanserte teknikker for å evaluere karbonstabilitet og sekvestrering av forskjellige biokull materialer - Stabilitetsindikatorer (3/3), 2015

Relaterte publikasjoner

Solid-State Nuclear Magnetic Resonance Characterization of Chars Obtained from Hydrothermal Carbonization of Corncob and Miscanthus

Calucci, L., D. Rasse, & C. Forte (2013) "Solid-State Nuclear Magnetic Resonance Characterization of Chars Obtained from Hydrothermal Carbonization of Corncob and Miscanthus", Energy Fuels 2013, 27, 303-309.

Surface Properties and Chemical Composition of Corncob and Miscanthus Biochars: Effects of Production Temperature and Method

Budai, Alice, L. Wang, M. Grønli, L.T. Strand, M.J. Antal Jr, S. Abiven, A. Dieguez-Alonso, A. Anca-Couce, D.P Rasse (2014) "Surface Properties and Chemical Composition of Corncob and Miscanthus Biochars: Effects of Production Temperature and Method" i Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2014, 62. 3791-3799.

Biochar persistence, priming and microbial responses to pyrolysis temperature series

Budai, Alice, D.P. Rasse, A. Lagomarsino, TZ. Lerch og L. Paruch (2016) Biochar persistence, priming and microbial responses to pyrolysis temperature series. Biology and Fertility of Soils, 1-13.

Persistence in soil of Mischanthus biochar in laboratory and field conditions

Rasse, Daniel P., Alice Budai, Adam O’Toole, Xingzhu Ma, Cornelia Rumpel og Samuel Abiven (2017) Persistence in soil of Mischanthus biochar in laboratory and field conditions. PLoS ONE 12(9):e0184383. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0184383

Effects of pyrolysis conditions on Mischanthus and corncob chars: characterization by IR, solid state NMR and BPCA analysis

Budai, Alice, Lucia Calucci, Daniel P.Rasse, Line Tau Strand, Annelene Pengerud, Daniel Wiedemeier, Samuel Abiven og Claudia Forte (2017) Effects of pyrolysis conditions on Miscanthus and corncob chars: characterization by IR, solid state NMR and BPCA analysis. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis http://dx.doi.org/10.1016/j.jaap.2017.09.017.

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.