Datasett: Aktivering av lavutslipps LNG systemer - Grunnlag for flernivå-modellering, 2014

Sammendrag

Målet med dette KPN-prosjektet var å produsere ny kunnskap om energieffektiv flytendegjøring av naturgass (LNG). Aktivitetene ble knyttet til tre hovedområder: (1) grunnleggende forståelse av tofase strømningsfenomener i LNG-varmevekslere, (2) analyse av LNG-varmevekslere og (3) evaluering og optimalisering av LNG-prosesser.

Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema: http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Variabelgrupper

Full tittel

Aktivering av lavutslipps LNG systemer - Grunnlag for flernivå-modellering, 2014

Identifikasjonsnummer

NSD2299

Ansvarlig forfatter

Navn Tilknytning
Mølnvik, Mona Jacobsen SINTEF Energiforskning AS

Produsent

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Mølnvik, Mona Jacobsen SINTEF Energiforskning AS Prosjektleder

Opphavsrett

Copyright (C) 2014 Mona Jacobsen Mølnvik, SINTEF Energiforskning AS

Sponsor/finansierende institusjon

Navn Forkortelse Rolle Bevilgning
Norges forskningsråd NFR 193062
Statoil
GDF SUEZ

Datadistributør

Navn Tilknytning Forkortelse
NSD – Norsk senter for forskningsdata AS NSD

Versjon

Dato: 2016-03-02

Notater

Originaldata fra Mona Jacobsen Mølnvik, SINTEF Energiforskning AS er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Bibliografisk henvisning

"Aktivering av lavutslipps LNG systemer - Grunnlag for flernivå-modellering, 2014". Data samlet av Mona Jacobsen Mølnvik, SINTEF Energiforskning AS. Første NSD-utgave, Bergen 2016.

Liste av nøkkelord

Emneklassifisering

Tidsperiode dekket

Start Slutt Syklus
2009 2014

Innsamlingsdato

Start Slutt Syklus
2009-01-01 2014-12-31

Land

Norge  (NO)

Analyseenhet

Prosess

Datatype

Tekstdata

Tidsmetode

Tverrsnittstudie

Datainnsamler

Mona Jacobsen Mølnvik, SINTEF Energiforskning AS

Utvalgsprosedyre

Metode for datainnsamling: Eksperimentelt oppsett og datasimuleringer.

Type datainnsamling

Annet

Sted

Tilgangsstatus

NSD kan i samråd med prosjektleder stille data fra "Aktivering av lavutslipps LNG systemer - Grunnlag for flernivå-modellering, 2014" til disposisjon ved bestilling.

Omfang av innsamling

156 datafiler; ulike format kan leveres.

Begrensninger

NSD kan i samråd med prosjektleder stille data fra "Aktivering av lavutslipps LNG systemer - Grunnlag for flernivå-modellering, 2014" til disposisjon ved bestilling.

Sitatkrav

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
"(En del av) De data som er benyttet her er hentet fra "Aktivering av lavutslipps LNG systemer - Grunnlag for flernivå-modellering, 2014". Data er innsamlet av Mona Jacobsen Mølnvik, SINTEF Energiforskning AS. Undersøkelsen er finansiert av Norges forskningsråd. Data er tilrettelagt og stilt til disposisjon i anonymisert form av NSD – Norsk senter for forskningsdata AS. Verken Mona Jacobsen Mølnvik, SINTEF Energiforskning AS, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her."

Utleggskrav

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Betingelser

Bestillingsskjema skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder og postadresse. Før ev utlevering av data må taushetserklæring undertegnes.

Disclaimer

Verken Mona Jacobsen Mølnvik, SINTEF Energiforskning AS, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.