Datasett: "Studenters holdninger til genteknologi, 1999"

Sammendrag

Formålet med prosjektet har vært å studere studenters forståelse for og holdning til genteknologi innen matproduksjon og medisin.

Det er bla. samlet inn opplysninger om holdninger til bruk av tilsetningsstoffer i næringsmidler, genteknologi og gentesting av fostre.

Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  

http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Variabelgrupper

Full tittel

"Studenters holdninger til genteknologi, 1999"

Identifikasjonsnummer

NSD1569

Ansvarlig forfatter

Navn Tilknytning
Mauset, Hildbjørg Høgskolen i Akershus

Produsent

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Mauset, Hildbjørg Høgskolen i Akershus HiAk Prosjektleder

Opphavsrett

Copyright (C) 1999 Hildbjørg Mauset, Høgskolen i Akershus

Datadistributør

Navn Tilknytning Forkortelse
NSD – Norsk senter for forskningsdata AS NSD

Versjon

Dato: 2016-08-03

Notater

Originaldata fra Hildbjørg Mauset, Høgskolen i Akershus er dokumentert og tilrettelagt, andre NSD-versjon.

Bibliografisk henvisning

"Studenters holdninger til genteknologi, 1999". Data samlet av Hildbjørg Mauset, Høgskolen i Akershus. Andre NSD-utgave, Bergen 2016.

Liste av nøkkelord

Emneklassifisering

Innsamlingsdato

Start Slutt Syklus
1998-04 1998-06

Land

Norge  (NO)

Geografisk omfang

Land

Analyseenhet

Individ

Univers

Utvalget består av 130 høgskolestudenter fra helsefaglige og pedagogiske utdanninger ved Høgskolen i Akershus som var tilstede på forelesning det aktuelle tidspunkt da undersøkelsen ble gjennomført.

Datatype

Intervjudata

Tidsmetode

Tverrsnittstudie

Datainnsamler

Mauset, Hildbjørg, Høgskolen i Akershus  (HiAk)

Utvalgsprosedyre

Undersøkelsen benytter studenter utvalgt etter en ikke-tilfeldig (non-probalilistisk) utvalgstrategi.

Type datainnsamling

Post-enquete

Sted

Tilgangsstatus

NSD kan stille data fra "Studenters holdninger til genteknologi 1999" til disposisjon for forskning, undervisning og studenter ved bestilling.

Omfang av innsamling

En datafil; ulike format kan leveres.

Begrensninger

NSD kan stille data fra "Studenters holdninger til genteknologi 1999" til disposisjon for forskning, undervisning og studenter ved bestilling.

Sitatkrav

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner: ”(En del av) de data som er benyttet her er hentet fra ”Studenters holdninger til genteknologi, 1999”. Data i anonymisert form er stilt til disposisjon av Hildbjørg Mauset, Høgskolen i Akershus gjennom NSD – Norsk senter for forskningsdata AS. Verken Hildbjørg Mauset, Høgskolen i Akershuseller NSD er ansvarlig for analysen av dataene, eller de tolkninger som er gjort her.”

Utleggskrav

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene

Betingelser

Bestillingsskjema skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder og postadresse. Før ev utlevering av data må taushetserklæring undertegnes.

Disclaimer

Verken Hildbjørg Mauset, Høgskolen i Akershus eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

Relaterte publikasjoner

Maurset, Hildbjørg 1999: Studenters holdning til genteknologi, Hovedoppgave i ernæring, helse og miljø, IHHH, Høgskolen i Akershus

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.