Dataset: zIPS-celler i biomedisin: pluripotente stamceller fra sebrafisk for sykdomsmodellering, 2015

Abstract

Til tross for fortrinnene til mus og menneskelige modeller av menneskelige sykdommer gjennom generering av induserte pluripotente stamceller, eller IPS-celler, er det flere aspekter ved musens- og menneskets biologi som begrenser bruken til høy gjennomstrømming i in vivo genetisk screening. På grunn av dette, har sebrafisk blitt en attraktiv organisme for utvikling og genetisk overførbar sykdomsmodellering. Dette prosjektet hadde som formål å generere celler utvunnet fra sebrafiskembryo til å egne seg for biomedisinske applikasjoner og legemiddelutvikling. Spesifikke formål var:  
1. Å generere pluripotente sebrafisk ziPS-celler ved genetisk og kjemisk reprogrammering
2. Å funksjonelt karakterisere ziPS-celler i in vivo
3. Å etablere bevis for konseptet av biomedisinsk bruk av ziPS-celler
Strategien er avhengig av hvorvidt pluripotente faktorer blir utrykt i celler utvunnet fra embryoer (zEDCs), og behandling ved epigenome modifikatorer og signaliseringsreaksjonsvei-modifikatorer.   

Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  

http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Variable Groups

Full Title

zIPS-celler i biomedisin: pluripotente stamceller fra sebrafisk for sykdomsmodellering, 2015

Identification Number

NSD2322

Authoring Entity

Name Affiliation
Collas, Philippe Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Producer

Name Affiliation Abbreviation Role
Collas, Philippe Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo UiO Prosjektleder

Copyright

Copyright (C) 2015 Philippe Collas, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Funding Agency/Sponsor

Name Abbreviation Role Grant
Norges forskningsråd NFR 201593

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
NSD – Norsk senter for forskningsdata AS NSD

Version

Date: 2016-05-31

Notes

Originaldata fra Philippe Collas, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Bibliographic Citation

"zIPS-celler i biomedisin: pluripotente stamceller fra sebrafisk for sykdomsmodellering, 2015". Data samlet av Philippe Collas, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo. Første NSD-utgave, Bergen 2016.

List of Keywords

Topic Classification

Time Period Covered

Start End Cycle
2010-12-31 2015-12-31

Date of Collection

Start End Cycle
2010-12-31 2015-12-31

Country

Norge  (NO)

Unit of Analysis

Annet

Kind of Data

Annet

Time Method

Tidsserie

Data Collector

Collas, Philippe, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo  (UiO)

Mode of Data Collection

Annet

Location

Availability Status

NSD kan stille data fra "zIPS-celler i biomedisin: pluripotente stamceller fra sebrafisk for sykdomsmodellering, 2015" til disposisjon for forskning, undervisning og studenter ved bestilling.

Extent of Collection

Flere datafiler; ulike format kan leveres.

Restrictions

NSD kan stille data fra "zIPS-celler i biomedisin: pluripotente stamceller fra sebrafisk for sykdomsmodellering, 2015" til disposisjon for forskning, undervisning og studenter ved bestilling.

Citation Requirement

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
"(En del av) De data som er benyttet her er hentet fra "zIPS-celler i biomedisin: pluripotente stamceller fra sebrafisk for sykdomsmodellering, 2015". Data er innsamlet av Philippe Collas, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo. Undersøkelsen er finansiert av Norges forskningsråd. Data er tilrettelagt og stilt til disposisjon i anonymisert form av NSD – Norsk senter for forskningsdata AS. Verken Philippe Collas, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her."

Deposit Requirement

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Conditions

Bestillingsskjema skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder og postadresse. Før ev utlevering av data må taushetserklæring undertegnes.

Disclaimer

Verken Philippe Collas, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.