Dataset: Vanlige norske språkressurser og teknologisk infrastruktur, 2011

Abstract

ESFRI-prosjektet vanlige norske språkressurser og teknologisk infrastruktur (CLARIN) er et storstilt europeisk samarbeid for å skape, koordinere og gjøre språkressurser og teknologi tilgjengelig og lettere å bruke. Den planlagte forskningen innenfor infrastruktur vil fungere som en eVitenskaplig megler som tilbyr web-tjenester for katalogisering, søking, filtrering, behandling, reformatering, og visualisering av språklig informasjon på mange måter. Det foreliggende forslaget krever et nasjonalt støttetiltak under navnet NO-CLARIN, med et mål om å styrke norsk deltakelse i dagens forberedende fase av CLARIN-prosjektet, for å fremme norsk deltakelse i byggings- og utnyttelsesfasen av CLARIN som starter etter 2010. NO-CLARAIN vil åpne for norsk deltakelse i aktuelle CLARIN aktiviteter, danne et forum for norsk språkrelatert forskningsinfrastruktur som kan relateres til CLARIN, undersøke mulighetene for å etablere infrastruktursentre koblet til CLARIN sitt rutenett, legge grunnlaget for en prosjektsøknad og spre informasjon om infrastrukturstatus, planer og muligheter til relevante målgrupper.

Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  

http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Variable Groups

Full Title

Vanlige norske språkressurser og teknologisk infrastruktur, 2011

Identification Number

NSD1988

Authoring Entity

Name Affiliation
Smedt, Koenraad de Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, UiB

Producer

Name Affiliation Abbreviation Role
Smedt, Koenraad de Det humanistiske fakultet, UiB

Copyright

Copyright (C) 2011 Koenraad de Smedt, Det humanistiske fakultet, UiB

Funding Agency/Sponsor

Name Abbreviation Role Grant
Norges forskningsråd NFR 201987

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
NSD – Norsk senter for forskningsdata AS NSD

Version

Date: 2014-01-27

Notes

Originaldata fra Koenraad de Smedt, Det humanistiske fakultet, UiB er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Bibliographic Citation

Vanlige norske språkressurser og teknologisk infrastruktur, 2011. Data samlet av Koenraad de Smedt, Det humanistiske fakultet, UiB. Første NSD-utgave, Bergen 2014.

List of Keywords

Topic Classification

Time Period Covered

Start End Cycle
2010 2011

Date of Collection

Start End Cycle
2010-01-01 2011-01-31

Country

Norge  (NO)

Geographic Coverage

Land

Unit of Analysis

Annet

Kind of Data

Annet

Time Method

Tverrsnittstudie

Data Collector

Buvik, Per, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen

Mode of Data Collection

Annet

Location

Availability Status

NSD kan stille til disposisjon data fra "Vanlige norske språkressurser og teknologisk infrastruktur, 2011". Data er tilgjengelig for forskningsformål etter eksplisitt søknad.

Extent of Collection

1 datafil; ulike format kan leveres.

Restrictions

NSD kan stille til disposisjon data fra "Vanlige norske språkressurser og teknologisk infrastruktur, 2011". Data er tilgjengelig for forskningsformål etter eksplisitt søknad.

Citation Requirement

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
"(En del av) De data som er benyttet her er hentet fra "Vanlige norske språkressurser og teknologisk infrastruktur, 2011". Data er innsamlet av Koenraad de Smedt, Det humanistiske fakultet, UiB. Undersøkelsen er finansiert av Norges forskningsråd. Data er tilrettelagt og stilt til disposisjon i anonymisert form av NSD - Norsk senter for forskningsdata AS. Verken Koenraad de Smedt, Det humanistiske fakultet, UiB, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her."

Deposit Requirement

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Conditions

Søknad om tilgang til data skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder, postadresse. Før evt utlevering av data må låneavtale undertegnes.

Disclaimer

Verken Koenraad de Smedt, Det humanistiske fakultet, UiB, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.