Dataset: VANN: Biologisk mangfold, metning og økosystemfunskjoner i innsjøer - COMSAT 2011 Innsjøundersøkelse.

Abstract

Fysiske, kjemiske og biologiske data fra 77 innsjøer i Norge og Sverige, utvalgt ved stratifisert randomisering med henblikk på organisk karbon (TOC), total fosfor (TP) og biologisk mangfold.  

Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  

http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Variable Groups

Full Title

VANN: Biologisk mangfold, metning og økosystemfunskjoner i innsjøer - COMSAT 2011 Innsjøundersøkelse.

Identification Number

NSD2011

Authoring Entity

Name Affiliation
Andersen, Tom Biologisk institutt, Universitetet i Oslo

Producer

Name Affiliation Abbreviation Role
Biologisk institutt, Universitetet i Oslo UiO

Copyright

Copyright (C) 2011 Biologisk institutt, Universitetet i Oslo

Funding Agency/Sponsor

Name Abbreviation Role Grant
Norges forskningsråd NFR 196336

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
NSD – Norsk senter for forskningsdata AS NSD

Version

Date: 2015-01-05

Notes

Originaldata fra Biologisk institutt, Universitetet i Oslo er dokumentert og tilrettelagt, andre NSD-versjon.

Bibliographic Citation

"VANN: Biologisk mangfold, metning og økosystemfunskjoner i innsjøer - COMSAT 2011 Innsjøundersøkelse". Data samlet av Biologisk institutt, Universitetet i Oslo. Andre NSD-utgave, Bergen 2015.

List of Keywords

Topic Classification

Time Period Covered

Start End Cycle
2011-07 2011-08

Date of Collection

Start End Cycle
2011-07-01 2011-08-01

Country

Norge  (NO)

Geographic Coverage

Land

Unit of Analysis

Geografisk enhet

Universe

Innsjøer med overflateareal >2 km2, høyde over havet <500 m, pH >5,5, TOC <30 mg/L og TP <30µg/L

Kind of Data

Annet

Time Method

Tverrsnittstudie

Data Collector

Andersen, Tom, Biologisk institutt, Universitetet i Oslo  (UiO)

Sampling Procedure

Nettoutvalg: 77

Mode of Data Collection

Andre målinger

Location

Availability Status

NSD kan i samråd med prosjektleder stille data fra "VANN: Biologisk mangfold, metning og økosystemfunskjoner i innsjøer - COMSAT 2011 Innsjøundersøkelse" til disposisjon ved bestilling.

Extent of Collection

13 fil(er); ulike format kan leveres.

Restrictions

NSD kan i samråd med prosjektleder stille data fra "VANN: Biologisk mangfold, metning og økosystemfunskjoner i innsjøer - COMSAT 2011 Innsjøundersøkelse" til disposisjon ved bestilling.

Citation Requirement

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
”(En del av) de data som er benyttet her er hentet fra ”VANN: Biologisk mangfold, metning og økosystemfunskjoner i innsjøer - COMSAT 2011 Innsjøundersøkelse”. Undersøkelsen er finansiert av Noregs forskningsråd.  Data i anonymisert form er stilt til disposisjon av Biologisk institutt, Universitetet i Oslo gjennomNSD - Norsk senter for forskningsdata AS. Verken Universitetet i Oslo, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene, eller de tolkninger som er gjort her.”

Deposit Requirement

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Conditions

Bestillingsskjema skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder og postadresse. Før ev utlevering av data må taushetserklæring undertegnes.

Disclaimer

Verken Universitetet i Oslo, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.