Dataset: Å forstå innovasjon i en globaliserende økonomi: det norske tilfellet, 2010

Abstract

Norge har tradisjonelt vært preget av lav produktivitet og lav score på innovasjoner og FoU-statistikk. Til tross for dette er Norge nå på produktivitetstoppen og tilrettelegger for en rekke nye innovative industrisektorer. Dette vil bli studert ved kvalitative case-studier på mikronivå  av bedrifter i ulike sektorer som gjør det svært godt i internasjonal konkurranse. Studiet består av to sett kvalitative intervjuer. Den ene case studien ble gjennomført i 2009 og omhandler animasjonsbransjen i Oslo. Den andre case studien ble gjennomført i 2010 og omhandler motedesignbedrifter i Oslo.  

Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  

http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Variable Groups

Full Title

Å forstå innovasjon i en globaliserende økonomi: det norske tilfellet, 2010

Identification Number

NSD1990

Authoring Entity

Name Affiliation
Spilling, Olav R. NIFU STEP

Producer

Name Affiliation Abbreviation Role
NIFU STEP

Copyright

Copyright (C) 2010 NIFU STEP

Funding Agency/Sponsor

Name Abbreviation Role Grant
Norges forskningsråd NFR 183552

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
NSD – Norsk senter for forskningsdata AS NSD

Version

Date: 2013-11-28

Notes

Originaldata fra NIFU STEP er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Bibliographic Citation

"Å forstå innovasjon i en globaliserende økonomi: det norske tilfellet, 2010". Data samlet av NIFU STEP. Første NSD-utgave, Bergen 2013.

List of Keywords

Topic Classification

Time Period Covered

Start End Cycle
2009-03-01 2010-06-01

Date of Collection

Start End Cycle
2009-03-01 2010-06-01

Country

Norge  (NO)

Geographic Coverage

Kommune

Unit of Analysis

Organisasjon

Universe

Bedrifter innen animasjon og motedesign i Oslo.

Kind of Data

Tekstdata

Time Method

Tverrsnittstudie

Sampling Procedure

15 animasjonsbedrifter
3 motedesignbedrifter

Mode of Data Collection

Personlig intervju

Location

Availability Status

NSD kan stille til disposisjon data fra "Å forstå innovasjon i en globaliserende økonomi: det norske tilfellet, 2010". Data er tilgjengelig for forskningsformål etter eksplisitt søknad.

Extent of Collection

18 data filer; ulike format er tilgjengelig.

Restrictions

NSD kan stille til disposisjon data fra "Å forstå innovasjon i en globaliserende økonomi: det norske tilfellet, 2010". Data er tilgjengelig for forskningsformål etter eksplisitt søknad.

Citation Requirement

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
"(En del av) De data som er benyttet her er hentet fra "Å forstå innovasjon i en globaliserende økonomi: det norske tilfellet, 2010". Data er innsamlet av NIFU STEP. Undersøkelsen er finansiert av Norges forskningsråd. Data er tilrettelagt og stilt til disposisjon i anonymisert form av NSD - Norsk senter for forskningsdata AS. Verken NIFU STEP, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her."

Deposit Requirement

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Conditions

Søknad om tilgang til data skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder, postadresse. Før evt utlevering av data må låneavtale undertegnes.

Disclaimer

Verken NIFU STEP, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.