Dataset: Adaptive endringer ved postglasial kolonisering: genomisk isolasjon i trepigget stingsild, 2015

Download

Abstract

Denne studien omhandler adaptive endringer i polymorfe/euryhaline stingsild under koloniseringen fra havet til ferskvann.  Studien tar blant annet sikte på å oppdage utvalg av fenotyper i naturen, å søke etter signaturer av utvalget, adaptiv intogresjon, og belyse hvordan fenotyper linkes til genomisk utvikling. Fire morfer ble funnet, hvor en dominerer i havet, en i brakkvann, og en i ferskvann. I noen få innsjøer fins en fjerde uten laterale plater. Bare svake indikasjoner på tilpasning ble funnet. Populasjoner synes i stedet å ha diversifisert i fenotypiske retninger. Dette indikerer at evolusjonære begrensninger kan ha spilt en rolle i å strukturere fenotypisk variasjon mellom bestander av stingsild i ferskvann.

Variable Groups

Full Title

Adaptive endringer ved postglasial kolonisering: genomisk isolasjon i trepigget stingsild, 2015

Identification Number

NSD2241

Authoring Entity

Name Affiliation
Vøllestad, Asbjørn Biologisk institutt, Universitetet i Oslo

Producer

Name Affiliation Abbreviation Role
Vøllestad, Asbjørn Biologisk institutt, Universitetet i Oslo UiO Prosjektleder

Copyright

Copyright (C) 2015 Asbjørn Vøllestad, Biologisk institutt, UiO

Funding Agency/Sponsor

Name Abbreviation Role Grant
Norges forskningsråd NFR 196639

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
NSD - Norsk senter for forskningsdata AS NSD

Version

Date: 2015-11-15

Notes

Originaldata fra Asbjørn Vøllestad, Biologisk institutt, UiO er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Bibliographic Citation

"Adaptive endringer ved postglasial kolonisering: genomisk isolasjon i trepigget stingsild, 2015". Data samlet av Asbjørn Vøllestad, Biologisk institutt, Universitetet i Oslo. Første NSD-utgave, Bergen 2015.

List of Keywords

Topic Classification

Time Period Covered

Start End Cycle
2010 2015

Date of Collection

Start End Cycle
2010-04-15 2015-06-30

Country

Norge  (NO)

Geographic Coverage

Land

Geographic Unit

Land

Unit of Analysis

Annet

Universe

Trepigget stingsild i ferskvann i Norge

Kind of Data

Annet

Time Method

Tverrsnittstudie

Data Collector

Vøllestad, Asbjørn, Biologisk institutt, Universitetet i Oslo  (UiO)

Sampling Procedure

Studie av trepigget stingsild i 74 forskjellige ferskvann i Norge.

Mode of Data Collection

Annet

Location

Availability Status

Data er fritt tilgjengelig for nedlasting.

Extent of Collection

8 datafiler; ulike format kan leveres.

Restrictions

Data er fritt tilgjengelig for nedlasting.

Citation Requirement

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
"(En del av) De data som er benyttet her er hentet fra "Adaptive endringer ved postglasial kolonisering: genomisk isolasjon i trepigget stingsild, 2015". Data er innsamlet av Asbjørn Vøllestad,  Biologisk institutt, Universitetet i Oslo. Undersøkelsen er finansiert av Norges forskningsråd. Data er tilrettelagt og stilt til disposisjon i anonymisert form av NSD - Norsk senter for forskningsdata AS. Verken Asbjørn Vøllestad, Biologisk institutt, UiO, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her."

Deposit Requirement

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Disclaimer

Verken Asbjørn Vøllestad, Biologisk institutt, UiO, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

Related Materials

Original datafil

Related Publications

Adaptation and constraint in a stickleback radiation - Journal of Evolutionary Biology 26: 2396-2414.

Artikkel av: K. L. Voje, A. B. Mazzarella, T. F. Hansen, K. Østbye, T. Klepaker, A. Bass, A. Herland, K. M. Bærum, F. Gregersen og L.A. Vøllestad

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.