Dataset: Tilpasningen i evolusjon av artropode og vertebrale akvaporiner: tolking av de forskjellige utgangspunktene til vannhomeostaser, 2015.

Abstract

Epizootien som blir forårsaket av den atlantiske lakselusen, et caligid ektoparasitt krepsdyr, er en alvorlig trussel mot vill- og oppdrettslaks. Det er behov for nye behandlingstilnærmelser for å ta fatt på dette skadedyret. Prosjektet utgjør en kombinasjon av molekylærgenetikk, evolusjon og potensiell medikamentmålretting av invertebrate akvaporiner.   

For ytterligere informasjon om "Tilpasningen i evolusjon av artropode og vertebrale akvaporiner: tolking av de forskjellige utgangspunktene til vannhomeostaser, 2015", kontakt prosjektleder.

Variable Groups

Full Title

Tilpasningen i evolusjon av artropode og vertebrale akvaporiner: tolking av de forskjellige utgangspunktene til vannhomeostaser, 2015.

Identification Number

NSD2254

Authoring Entity

Name Affiliation
Finn, Roderick Nigel Institutt for biologi, Universitetet i Bergen

Producer

Name Affiliation Abbreviation Role
Finn, Roderick Nigel Institutt for biologi, Universitetet i Bergen BIO, UiB Prosjektleder

Copyright

Copyright (C) 2015 Roderick Nigel Finn, Institutt for biologi, Universitetet i Bergen

Funding Agency/Sponsor

Name Abbreviation Role Grant
Norges forskningsråd NFR 204813

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NSD

Version

Date: 2016-01-05

Notes

Originaldata fra Roderick Nigel Finn, Institutt for biologi, Universitetet i Bergen er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Bibliographic Citation

"Tilpasningen i evolusjon av artropode og vertebrale akvaporiner: tolking av de forskjellige utgangspunktene til vannhomeostaser, 2015". Data samlet av Roderick Nigel Finn, Institutt for biologi, Universitetet i Bergen. Første NSD-utgave, Bergen 2016.

List of Keywords

Topic Classification

Time Period Covered

Start End Cycle
2011-01-01 2015-03-31

Date of Collection

Start End Cycle
2011-01-01 2015-03-31

Country

Norge  (NO)

Unit of Analysis

Annet

Kind of Data

Annet

Time Method

Tverrsnittstudie

Data Collector

Finn, Roderick Nigel, Institutt for biologi, Universitetet i Bergen  (BIO, UiB)

Mode of Data Collection

Annet

Location

Availability Status

For ytterligere informasjon om "Tilpasningen i evolusjon av artropode og vertebrale akvaporiner: tolking av de forskjellige utgangspunktene til vannhomeostaser, 2015", kontakt prosjektleder.

Restrictions

For ytterligere informasjon om "Tilpasningen i evolusjon av artropode og vertebrale akvaporiner: tolking av de forskjellige utgangspunktene til vannhomeostaser, 2015", kontakt prosjektleder.

Conditions

For ytterligere informasjon om "Tilpasningen i evolusjon av artropode og vertebrale akvaporiner: tolking av de forskjellige utgangspunktene til vannhomeostaser, 2015", kontakt prosjektleder.

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.