Dataset: Området fortalt som en historie. En undersøkelse av forholdet mellom verbale og kartbaserte uttrykk om geografisk informasjon, 2012

Abstract

I moderne europeiske samfunn blir kart sett på som en naturlig måte å kommunisere om geografi på. I noen historiske perioder blir ikke kart brukt i noen stor grad, selv om kartografi var utviklet. Den manglende bruken av kart bunner ikke i liten kunnskap eller manglende verktøy. Jeg tror derimot det er andre grunner til at mennesker valgte verbale tekster når kommunikasjonen dreide seg om geografi. Disse grunnene er kanskje vanskelige  å forstå for folk som lever i et kartbasert samfunn. I doktorgradsavhandlingen skal jeg se på slike grunner ved å prøve og finne verbal tekst som er overordnet kart. Et kart er best definert som et dokument som repereseneterer rom i forhold til objekter i verden; det er en av flere verktøy eller metoder som gjør at mennesker finner fram. Verbal tekst er beskrivelser av for eksempel innsjø, fjell, elv osv.  

Kildematerialet til dette prosjektet er et dokument fra det 18.århundret: Major Schnitlers grenseprotokoll. Det digitalt tilgjengelig omkodede TEI tekstbaserte versjonen av dette materialet vil bli brukt som kilde for databasen. Denne databasen vil representere en modell av den geografiske informasjonen jeg får lest ut fra teksten. Denne modellen vil være en versjon av den geografiske informasjonen i kildeteksten, utrykt i et formelt språk. Modellen vil også oppbevare motsigendee fakta hvis og når de eksisterer. Mulige motsigende fakta kan bli funnet ved å benytte regler for kalkulering, som vil bli utviklet med modellen. Modellen vil bli brukt for å utforske min hypotese ved og utrykke informasjonen i modellen som kart. Basert på resultatene av denne undersøkelsen skal jeg diskutere de eksisterende mulighetene for geografiske strukturer, og kjennetegn ved modellen som ikke kan komme til utrykk på kart uten betydningsfulle meningstap. På denne måten håper jeg å oppnå ny informasjon om hvordan mennesker utrykker seg selv i verbale tekster om geografi, i motsetning til kartbaserte utrykk. I det lange løp håper jeg dette vil hjelpe oss med å forstå hvorfor noen kulturer er veldig kartorienterte, mens andre kjenner til kart, men bruker det i veldig liten grad.  

For tilgang til selve datasettet, se prosjektets ressursside: http://www.oeide.no/dg/dp/  
eller bestill via NSDs bestillingsskjema: http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Variable Groups

Full Title

Området fortalt som en historie. En undersøkelse av forholdet mellom verbale og kartbaserte uttrykk om geografisk informasjon, 2012

Identification Number

NSD2114

Authoring Entity

Name Affiliation
Eide, Øyvind Department of Digital Humanities, King's College London

Producer

Name Affiliation Abbreviation Role
Eide, Øyvind King's College London, Department of Digital Humanities KCL, DDH Prisjektansvarlig

Copyright

Copyright (C) 2014 Øyvind Eide, King's College London, Department of Digital Humanities

Funding Agency/Sponsor

Name Abbreviation Role Grant
Norges forskningsråd NFR 190567

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NSD

Version

Date: 2014-10-29

Notes

Originaldata fra  Øyvind Eide, King's College London, Department of Digital Humanities er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Bibliographic Citation

"Området fortalt som en historie. En undersøkelse av forholdet mellom verbale og kartbaserte uttrykk om geografisk informasjon, 2012". Data samlet av Øyvind Eide, King's College London, Department of Digital Humanities. Første NSD-utgave, Bergen 2014.

List of Keywords

Topic Classification

Vitenskap og teknologi

Time Period Covered

Start End Cycle
2009-05-01 2012-04-30

Date of Collection

Start End Cycle
2009-05-01 2012-04-30

Country

Norge  (NO)

Geographic Coverage

Land

Geographic Unit

Land

Unit of Analysis

Annet

Universe

Datamateriale.

Kind of Data

Kodede tekstdata

Time Method

Tverrsnittstudie

Data Collector

Eide, Øyvind, King's College London, Department of Digital Humanities  (KCL, DDH)

Sampling Procedure

Kildematerialet til dette prosjektet er et dokument fra det 18.århundret: Major Schnitlers grenseprotokoll. Det digitalt tilgjengelig omkodede TEI tekstbaserte versjonen av dette materialet vil bli brukt som kilde for databasen. Denne databasen vil representere en modell av den geografiske informasjonen jeg får lest ut fra teksten.

Mode of Data Collection

Annet

Location

Availability Status

Data er fritt tilgjengelig.

Extent of Collection

En datafil(er); ulike format kan leveres.

Restrictions

Data er fritt tilgjengelig.

Citation Requirement

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
"(En del av) De data som er benyttet her er hentet fra "Området fortalt som en historie. En undersøkelse av forholdet mellom verbale og kartbaserte uttrykk om geografisk informasjon, 2012". Data er innsamlet av Øyvind Eide, Department of Digital Humanities, King's College London. Undersøkelsen er finansiert av Norges forskningsråd. Data er tilrettelagt og stilt til disposisjon i anonymisert form av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD). Verken Øyvind Eide, King's College London, Department of Digital Humanities, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her."

Conditions

Data er fritt tilgjengelig.

Disclaimer

Verken Øyvind Eide, King's College London, Department of Digital Humanities, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

Related Materials

Data Package for The area told as a story

This data package is connected to the PhD project at King's College London, Department of Digital Humanities.

Related Publications

The area told as a story: An inquiry into the relationship between verbal and map-based expressions of geographical information

Eide, Øyvind (2012) The area told as a story: An inquiry into the relationship between verbal and map-based expressions of geographical information. Ph.D., King's College London, Department of Digital Humanities.

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.