Dataset: Nettbrett og språkstimulering i barnehagen: utvikling av redskap for å vurdere effekten av nettbrett på språklig utvikling, 2015

Abstract

Digitale teknologier tas i bruk i stadig flere pedagogiske sammenhenger, og det forventes og kreves at IKT inngår som en naturlig del av barnehagens pedagogiske arbeid. Barnehagene er en svært sentral arena for barns språkutvikling. Barn lærer språk først og fremst gjennom å bruke språk i sosiale situasjoner, og gjennom direkte engasjement i ulike språklige aktiviteter. Særlig viktig er de måtene som voksne innbyr barn til å delta i språklig aktiviteter på gjennom strukturerte metoder som dialogisk lesing. Dialogisk lesing er i stor grad basert på bildeboka, som ved hjelp av bl.a. multimodalitet innbyr til språkutviklende samtaler mellom barn og voksen. Med nettbrett (iPad) har vi fått en rekke bildebok-app'er og spesielt tilrettelagte digitale fortellinger. Men det er lite empirisk forskning som kan si noe om hvorvidt egenskaper ved digitale teknologier ivaretar eller underminerer leseaktivitetens språkstimulerende effekt. Lesing er menneske-teknologi-interaksjon der teknologienes bruksegenskaper virker inn på kognitive og emosjonelle prosesser. Digitale teknologier har andre materielle og tekniske egenskaper enn boka: iPad-skjermen utstråler lys, og vi håndterer nettbrett og bok forskjellig når vi blar og peker. Et svært interessant spørsmål er hvordan ulike teknologiers affordanser virker inn på språklig samhandling under dialogisk lesing.  

Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  

http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Variable Groups

Full Title

Nettbrett og språkstimulering i barnehagen: utvikling av redskap for å vurdere effekten av nettbrett på språklig utvikling, 2015

Identification Number

NSD2330

Authoring Entity

Name Affiliation
Mangen, Anne Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning, Universitetet i Stavanger

Producer

Name Affiliation Abbreviation Role
Mangen, Anne Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning, Universitetet i Stavanger UiS Prosjektleder

Copyright

Copyright (C) 2015 Anne Mangen, Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning, UiS

Funding Agency/Sponsor

Name Abbreviation Role Grant
Norges forskningsråd NFR 238046

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
NSD – Norsk senter for forskningsdata AS NSD

Version

Date: 2016-07-05

Notes

Originaldata fra Anne Mangen, Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning, Universitetet i Stavanger er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Bibliographic Citation

"Nettbrett og språkstimulering i barnehagen: utvikling av redskap for å vurdere effekten av nettbrett på språklig utvikling, 2015". Data samlet av Anne Mangen, Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning, Universitetet i Stavanger. Første NSD-utgave, Bergen 2016.

List of Keywords

Topic Classification

Time Period Covered

Start End Cycle
2014-05 2015-05

Date of Collection

Start End Cycle
2015-04-01 2015-05-01

Country

Norge  (NO)

Geographic Coverage

Land

Geographic Unit

Kommune

Unit of Analysis

Gruppe

Universe

Barn i alderen 3-5 år, ved en avdeling i en barnehage (hver barnegruppe med en voksen barnehagelærer).

Kind of Data

Tekstdata

Time Method

Tverrsnittstudie

Data Collector

Mangen, Anne, Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning, Universitetet i Stavanger  (UiS)

Sampling Procedure

Utvalget består av barnegrupper på 4-6 barn i alderen 3-5 år, ved en avdeling i barnehage (hver gruppe med en barnehagelærer).
Bruttoutvalg: 25 personer
Nettoutvalg: 25 personer

Mode of Data Collection

Annet

Location

Availability Status

NSD kan stille data fra "Nettbrett og språkstimulering i barnehagen: utvikling av redskap for å vurdere effekten av nettbrett på språklig utvikling, 2015" til disposisjon. Data blir gjort tilgjengelig for forskningsformål ved bestilling.

Extent of Collection

En datafil; ulike format kan leveres.

Restrictions

NSD kan stille data fra "Nettbrett og språkstimulering i barnehagen: utvikling av redskap for å vurdere effekten av nettbrett på språklig utvikling, 2015" til disposisjon. Data blir gjort tilgjengelig for forskningsformål ved bestilling.

Citation Requirement

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner: ”(En del av) de data som er benyttet her er hentet fra ”Nettbrett og språkstimulering i barnehagen: utvikling av redskap for å vurdere effekten av nettbrett på språklig utvikling, 2015”. Data i anonymisert form er stilt til disposisjon av Anne Mangen, Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning, Universitetet i Stavanger gjennom NSD – Norsk senter for forskningsdata AS. Verken Anne Mangen, Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning, Universitetet i Stavanger eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene, eller de tolkninger som er gjort her.”

Deposit Requirement

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Conditions

Bestillingsskjema skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder og postadresse. Før ev utlevering av data må taushetserklæring undertegnes.

Disclaimer

Verken Anne Mangen, Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning, Universitetet i Stavanger eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene, eller de tolkninger som er gjort her.

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.