Dataset: SMARTFRYS - Tilnærmet "fersk" kvalitet på kjøtt med ny innfrysingsteknologi, 2018

Abstract

Målet for dette prosjektet var å bevare råvarenes og produktenes kvalitet ved å optimalisere anvendelsen av ulike kjøle-, fryse- og tinemetoder for kjøtt, samt undersøke hvordan ny fryseteknologi kan tilpasses og anvendes i norsk kjøttforedling. Ett delmål var: Kvaliteten til magnetfryste produkter skal sammenliknes med konvensjonelt fryst, superkjølt og kjølt kjøtt i systematiske og kontrollerte forsøk, hvor også utvalgte tineprosesser og -teknologi vil inngå. Ulike analysemetoder ble benyttet og sammenlignet med tanke på  evne til å differensiere mellom ulike fryseteknikker.

Alle datafilene inneholder data og dokumenter knyttet til enheter og figurer i en publikasjon med tittelen "Detectability of the degree of freeze damage in meat depends on analytic-tool selection".

Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  
http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Variable Groups

Full Title

SMARTFRYS - Tilnærmet "fersk" kvalitet på kjøtt med ny innfrysingsteknologi, 2018

Identification Number

NSD2665

Authoring Entity

Name Affiliation
Bjerke, Frøydis Animalia AS

Producer

Name Affiliation Abbreviation Role
Bjerke, Frøydis Animalia AS Prosjektleder

Copyright

Copyright (C) 2018 Frøydis Bjerke, Animalia AS

Funding Agency/Sponsor

Name Abbreviation Role Grant
Norges forskningsråd NFR 244441

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
NSD – Norsk senter for forskningsdata AS NSD

Version

Date: 2019-02-06

Notes

Originaldata fra Frøydis Bjerke, Animalia AS er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Bibliographic Citation

"SMARTFRYS - Tilnærmet "fersk" kvalitet på kjøtt med ny innfrysingsteknologi, 2018". Data samlet av Frøydis Bjerke, Animalia AS. Første NSD-utgave, Bergen 2019.

List of Keywords

Topic Classification

Time Period Covered

Start End Cycle
2016 2018

Date of Collection

Start End Cycle
2016-08-01 2016-09-01

Country

Norge  (NO)

Geographic Coverage

Land

Unit of Analysis

Annet

Kind of Data

Annet

Time Method

Tverrsnittstudie

Data Collector

Bjerke, Frøydis, Animalia AS

Sampling Procedure

Data ble generert med ulike sensorer. Datamaterialet består av: Drypp (måling av vektforskjeller), bioimpedance, NMR, mikrobølge, Cryo-Sem bilder. Metoden er beskrevet i en publikasjon med tittelen: Detectability of the degree of freeze damage in meat depends on analytic-tool selection.

Mode of Data Collection

Annet

Location

Availability Status

NSD kan stille data fra "SMARTFRYS - Tilnærmet "fersk" kvalitet på kjøtt med ny innfrysingsteknologi, 2018" til disposisjon. Data er tilgjengelig for alle ved bestilling.

Extent of Collection

41 datafil(er); ulike format kan leveres.

Restrictions

NSD kan stille data fra "SMARTFRYS - Tilnærmet "fersk" kvalitet på kjøtt med ny innfrysingsteknologi, 2018" til disposisjon. Data er tilgjengelig for alle ved bestilling.

Citation Requirement

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
"(En del av) De data som er benyttet her er hentet fra "SMARTFRYS - Tilnærmet "fersk" kvalitet på kjøtt med ny innfrysingsteknologi, 2018". Data er innsamlet av Frøydis Bjerke, Animalia AS. Undersøkelsen er finansiert av Norges forskningsråd. Data er tilrettelagt og stilt til disposisjon i anonymisert form av NSD – Norsk senter for forskningsdata AS. Verken Frøydis Bjerke, Animalia AS, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her."

Deposit Requirement

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Conditions

Bestillingsskjema skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder og postadresse. Før ev utlevering av data må taushetserklæring undertegnes.

Disclaimer

Verken Frøydis Bjerke, Animalia AS, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

Related Materials

Data files

Related Publications

Detectability of the degree of freeze damage in meat depends on analytic-tool selection

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.