Dataset: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variable v012: Spm8d Tillit til domstol/rettssystemet

Literal Question

Hvor mye tillit har du til:

... D. Domstolene og rettssystemet

PostQuestion Text

Kun ett kryss pr. linje

Values Categories N
1 Full tillit 108
 10.3%
2 Ganske mye tillit 571
 54.4%
3 Litt tillit 231
 22.0%
4 Svært liten tillit 93
 8.9%
5 Ingen tillit 24
 2.3%
8 Vet ikke 23
 2.2%
Sysmiss 22

Summary Statistics

Valid cases 1050
Missing cases 22
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.