Dataset: Regioner i endring: Samspill mellom F&U-sektoren og næringsliv som drivkraft i innovasjonsdrevet regional næringsutvikling, 2007

Abstract

Gjennom 13 dybdeintervjuer  med ledere primært fra bedrifter som er engasjert i olje- og gassnæringen undersøker dette studiet samspillet mellom næringen og forsknings- og utdanningsinstitusjoner.

Dette prosjektet studerer ulike modeller for forsknings- og utdanningsinstitutters rolle i en innovasjonsdrevet regional næringsutvikling. Formålet er å studere mangfoldet i roller og modeller drøftet i en bred regional kontekst. Søkelyset rettes mot relasjoner og effekter av relasjoner mellom disse næringen og forsknings- og utdanningsinstituttene i regionen. Vi vil dokumentere hvilke roller disse instituttene har som idéskapere, entreprenører, kunnskapsmeglere, møtested etc. og dermed for innovasjonsdrevet regional verdiskaping og utvikling.  

Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  

http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Variable Groups

Full Title

Regioner i endring: Samspill mellom F&U-sektoren og næringsliv som drivkraft i innovasjonsdrevet regional næringsutvikling, 2007

Identification Number

NSD2008

Authoring Entity

Name Affiliation
Gjelsvik, Martin International Research Institute of Stavanger

Producer

Name Affiliation Abbreviation Role
International Research Institute of Stavanger IRIS

Copyright

Copyright (C) 2007 International Research Institute of Stavanger

Funding Agency/Sponsor

Name Abbreviation Role Grant
Norges forskningsråd NFR 171193

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
NSD – Norsk senter for forskningsdata AS NSD

Version

Date: 2013-10-01

Notes

Originaldata fra IRIS er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Bibliographic Citation

"Regioner i endring: Samspill mellom F&U-sektoren og næringsliv som drivkraft i innovasjonsdrevet regional næringsutvikling, 2007". Data samlet av Martin Gjelsvik, International Research Institute of Stavanger. Første NSD utgave, Bergen2013.

List of Keywords

Topic Classification

Time Period Covered

Start End Cycle
2007-01-01 2007-12-01

Date of Collection

Start End Cycle
2007-01-01 2007-12-01

Country

Norge  (NO)

Geographic Coverage

Fylke

Unit of Analysis

Individ

Universe

Dybdeintervju med ledere, primært i bedrifter som er engasjert i olje- og gassnæringen, hovedsaklig i Rogaland

Kind of Data

Intervjudata

Time Method

Tverrsnittstudie

Data Collector

International Research Institute of Stavanger  (IRIS)

Sampling Procedure

Bruttoutvalg: 13 personer
Nettoutvalg: 13 personer

Mode of Data Collection

Personlig intervju

Location

Availability Status

NSD kan stille til disposisjon data fra "Regioner i endring: Samspill mellom F&U-sektoren og næringsliv som drivkraft i innovasjonsdrevet regional næringsutvikling, 2007". Data er tilgjengelig for forskningsformål etter eksplisitt søknad.

Extent of Collection

13 fil(er); ulike format kan leveres.

Restrictions

NSD kan stille til disposisjon data fra "Regioner i endring: Samspill mellom F&U-sektoren og næringsliv som drivkraft i innovasjonsdrevet regional næringsutvikling, 2007". Data er tilgjengelig for forskningsformål etter eksplisitt søknad.

Citation Requirement

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
”(En del av) de data som er benyttet her er hentet fra”Regioner i endring: Samspill mellom F&U-sektoren og næringsliv som drivkraft i innovasjonsdrevet regional næringsutvikling, 2007”. Undersøkelsen er finansiert av Noregs forskningsråd (NFR).  Data i anonymisert form er stilt til disposisjon av Martin Gjelsvik, International Research Institute of Stavanger gjennom NSD - Norsk senter for forskningsdata AS. Verken IRIS, NFR eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene, eller de tolkninger som er gjort her.”

Deposit Requirement

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt tre eksemplarer, alternativt en PDF-fil, av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Conditions

Søknad om tilgang til data skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder, postadresse. Før evt utlevering av data må taushetserklæring undertegnes.

Disclaimer

Verken International Research Institute of Stavanger, Noregs forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

Related Publications

The Role of Universities in Strengthening Local Capabilities for Innovation — A Comparative Case Study

Petter Westnesa, Sachi Hatakenakab, Martin Gjelsvika and Richard K Lesterb
Higher Education Policy (2009) 22, 483–503. doi:10.1057/hep.2009.14

The linkages of firms, universities and research institutions in innovation processes: A conceptual framework

Westnes, P. and M. Gjelsvik (2010) The linkages of firms, universities and research institutions in innovation processes: A conceptual framework. I Geenhuizen, Marina von. (red): Innovation and Energy: Structural Change and Policy Implications. Purdue University Press.

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.