Dataset: Polymorfismer i vitamin D-systemet og helse, 2013

Abstract

Vitamin D produseres i huden etter å ha vært utsatt for sol eller ved å tas opp fra mat, hovedsakelig fettholdig fisk eller vitamin D-supplementer. For å aktiviseres, må vitamin D hydroksyleres med 25(OH)D i leveren, og deretter med 1,25(OH)2D i nyra. For å utøve sine effekt, må 1,25(OH)2D binde seg til vitamin D-reseptoren (VDR). Serumnivået til 25(OH)D er delvis genetisk bestemt og man har identifisert flere polymorfismer som har effekter på serum 25(OH)D. Disse polymorfismene opptrer som viktige for serum 25(OH)Ds nivåer i form av årtidseffekt eller vitamin D-supplementering. Vitamin D er ikke bare livsviktig for skjelettet, men virker også til å være relatert til hjertesykdom, diabetes, kreft og dødelighet.Likevel, ettersom 25(OH)Ds serumnivå er sterkt påvirket av livsstilsfaktorer som også er relaterte til helsefølger, så er det vanskelig å avgjøre om sammenhengen mellom vitamin D og helse er kausal eller ikke. På den annen side, polymorfismene er ikke påvirket av livsstil, og effekten av polymorfismene er livslange. Dermed vil de kunne være bedre markører for vitamin D-status enn en enkel måling av serum 25(OH)D. Videre er det flere polymorfismer knyttet til VDR som kan assosieres med helse. I Tromsøundersøkelsen er DNA tilgjengelig fra nesten 27 000 individer, og det har blitt gjort sluttpunktregistreringer for brudd, hjerteinfarkt, diabetes, kreft og dødelighet. I denne studien har vi derfor knyttet polymorfismer som påvirker serum 25(OH)Ds nivå opp mot funksjonen av VDR med disse sluttpunktene, ved bruk av et case-kohort-design. Hvis vi skulle finne de forventede sammenhengene mellom polymorfismene og sykdommene, ville dette videre styrke rollen vitamin D har for menneskelig helse, og det kunne være av stor viktighet for anbefalninger vedrørende vitamin D-supplementering. Tatt i betraktning en verdensomspennende vitamin D-mangel, kan dette potensielt ha store konsekvenser for folkehelsa.  

For ytterligere informasjon om "Polymorfismer i vitamin D-systemet og helse, 2013", kontakt prosjektleder.

Variable Groups

Full Title

Polymorfismer i vitamin D-systemet og helse, 2013

Identification Number

NSD2368

Authoring Entity

Name Affiliation
Jorde, Rolf Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Producer

Name Affiliation Abbreviation Role
Jorde, Rolf Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet UiT Prosjektleder

Copyright

Copyright (C) 2013 Rolf Jorde, UiT

Funding Agency/Sponsor

Name Abbreviation Role Grant
Norges forskningsråd NFR 213787

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
NSD – Norsk senter for forskningsdata AS NSD

Version

Date: 2016-12-13

Notes

Originaldata fra Rolf Jorde, UiT er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Bibliographic Citation

"Polymorfismer i vitamin D-systemet og helse, 2013". Data samlet av Rolf Jorde, UiT. Første NSD-utgave, Bergen 2016.

List of Keywords

Topic Classification

Time Period Covered

Start End Cycle
2012-09-01 2015-08-31

Date of Collection

Start End Cycle
1994-01-01 2013-07-01

Country

Norge  (NO)

Geographic Coverage

Fylke

Unit of Analysis

Individ

Universe

Deltagere i Tromsøundersøkelser fra 1994 til 2009, nr. 4, 5 og 6.

Kind of Data

Annet

Time Method

Kohort-studie

Data Collector

Jorde, Rolf, UiT Norges arktiske universitet  (UiT)

Sampling Procedure

Bruttoutvalg: 26 500 personer
Nettoutvalg: 13 500 personer

Mode of Data Collection

Post-enquete

Restrictions

For ytterligere informasjon om "Polymorfismer i vitamin D-systemet og helse, 2013", kontakt prosjektleder.

Conditions

For ytterligere informasjon om "Polymorfismer i vitamin D-systemet og helse, 2013", kontakt prosjektleder.

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.