Dataset: Påstander om helse og vitenskapelig kunnskap: En studie av hvordan helsestudenter, deres lærere, og avisjournalister relaterer seg til påstander om helse i samfunnet, 2006.

Abstract

Tilbøyelighet til å uttrykke helserelaterte påstander synes å være økende i moderne samfunn, men ikke alle slike påstander er vitenskapelig basert. I tillegg har mediene blitt en viktig kilde til slik informasjon. Dette prosjektet tar sikte på å studere hvordan studenter innen helsefag, deres lærere og journalister forholder seg til  
påstander om helse i samfunnet. Fire separate undersøkelser ble gjennomført i perioden 2000-2006.

Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  

http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Variable Groups

Full Title

Påstander om helse og vitenskapelig kunnskap: En studie av hvordan helsestudenter, deres lærere, og avisjournalister relaterer seg til påstander om helse i samfunnet, 2006.

Identification Number

NSD1017

Authoring Entity

Name Affiliation
Pettersen, Sverre Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Producer

Name Affiliation Abbreviation Role
Pettersen, Sverre Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo Prosjektleder

Copyright

Copyright (C) 2006 Sverre Pettersen, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NSD

Version

Date: 2015-06-09

Notes

Originaldata fra Sverre Pettersen, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Bibliographic Citation

"Påstander om helse og vitenskapelig kunnskap: En studie av hvordan helsestudenter, deres lærere, og avisjournalister relaterer seg til påstander om helse i samfunnet, 2006". Data samlet av Sverre Pettersen, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. Første NSD utgave, Bergen 2015.

List of Keywords

Topic Classification

Time Period Covered

Start End Cycle
2000 2006

Country

Norge  (NO)

Geographic Coverage

Land

Unit of Analysis

Individ

Universe

Helsestudenter, deres lærere, og avisjournalister innen helse.

Kind of Data

Intervjudata

Time Method

Tverrsnittstudie

Data Collector

Pettersen, Sverre, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Sampling Procedure

Utvalget ble trukket blant helsestudenter, deres lærere, og avisjournalister innen helse.

Mode of Data Collection

Post-enquete

Location

Availability Status

NSD kan stille data fra "Påstander om helse og vitenskapelig kunnskap: En studie av hvordan helsestudenter, deres lærere, og avisjournalister relaterer seg til påstander om helse i samfunnet, 2006" til disposisjon for forskning, undervisning og studenter ved bestilling.

Extent of Collection

Tre fil(er); ulike format kan leveres.

Restrictions

NSD kan stille data fra "Påstander om helse og vitenskapelig kunnskap: En studie av hvordan helsestudenter, deres lærere, og avisjournalister relaterer seg til påstander om helse i samfunnet, 2006" til disposisjon for forskning, undervisning og studenter ved bestilling.

Citation Requirement

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:  
”(En del av) de data som er benyttet her er hentet fra "Påstander om helse og vitenskapelig kunnskap: En studie av hvordan helsestudenter, deres lærere, og avisjournalister relaterer seg til påstander om helse i samfunnet, 2006". Data i anonymisert form er stilt til disposisjon av Sverre Pettersen, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo gjennom Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD). Verken Sverre Pettersen, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene, eller de tolkninger som er gjort her.”

Deposit Requirement

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Conditions

Bestillingsskjema skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder og postadresse. Før ev utlevering av data må taushetserklæring undertegnes.

Disclaimer

Verken Sverre Pettersen, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene, eller de tolkninger som er gjort her.

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.