Dataset: Norsk validering og utnyttelse av GOCE gravitasjonsdata, 2012

Abstract

De nordiske landene utgjør en nøkkelregion for undersøkelser i Earth system sciences, spesielt oseanografi og solid jord fysikk. Klimaet i det nordiske området er sterkt influert av havstrømmer fra Nord-Atlanteren. En detaljert beskrivelse av strømningene er viktig for å få bedre forståelse av regional og beslektede globale klima mekanismer. En avgjørende faktor for undersøkelsene er detaljert kunnskap om marine geoider, horisontal overflates gjennomsnittlige havnivå hvorfra den tidsgjennomsnittlige havoverflaten avviker på grunn av statiske komponenter av havstrømmer. 17.mars 2009 lanserte Den europeiske romfartsorganisasjonen (ESA) sin første Earth Explorer Core Mission, den svært sofistikerte og dedikerte gravitasjonssatelitten GOCE. Oppdraget går ut på å levere homogen informasjon om statiske geoider med en enestående presisjon og romlig fasthet.  

Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  

http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Variable Groups

Full Title

Norsk validering og utnyttelse av GOCE gravitasjonsdata, 2012

Identification Number

NSD2021

Authoring Entity

Name Affiliation
Pettersen, Bjørn Ragnvald Institutt for matematiske realfag og teknologi, Universitetet for miljø- og biovitenskap

Producer

Name Affiliation Abbreviation Role
Pettersen, Bjørn Ragnvald Institutt for matematiske realfag og teknologi, Universitetet for miljø- og biovitenskap NMBU Prosjektleder

Copyright

Copyright (C) 2012 Bjørn Ragnvald Pettersen, NMBU

Funding Agency/Sponsor

Name Abbreviation Role Grant
Norges forskningsråd NFR 197635

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
NSD – Norsk senter for forskningsdata AS NSD

Version

Date: 2015-01-07

Notes

Originaldata fra Bjørn Ragnvald Pettersen, institutt for matematiske realfag og teknologi, Universitetet for miljø- og biovitenskap er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Bibliographic Citation

"Norsk validering og utnyttelse av GOCE gravitasjonsdata, 2012". Data samlet av Bjørn Ragnvald Pettersen, institutt for matematiske realfag og teknologi, Universitetet for miljø- og biovitenskap. Første NSD-utgave, Bergen 2015.

List of Keywords

Topic Classification

Vitenskap og teknologi

Time Period Covered

Start End Cycle
2010-07-01 2012-12-31

Date of Collection

Start End Cycle
2010-07-01 2012-12-31

Country

Norge  (NO)

Geographic Coverage

Land

Unit of Analysis

Annet

Kind of Data

Eksperimentdata

Time Method

Tverrsnittstudie

Data Collector

Pettersen, Bjørn Ragnvald, Prosjektleder  (NMBU)

Sampling Procedure

Gravitasjonsdata fra satelitten GOCE.

Mode of Data Collection

Annet

Location

Availability Status

NSD kan i samråd med prosjektleder stille data fra "Norsk validering og utnyttelse av GOCE gravitasjonsdata, 2012" til disposisjon ved bestilling.

Restrictions

NSD kan i samråd med prosjektleder stille data fra "Norsk validering og utnyttelse av GOCE gravitasjonsdata, 2012" til disposisjon ved bestilling.

Citation Requirement

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
"(En del av) De data som er benyttet her er hentet fra "Norsk validering og utnyttelse av GOCE gravitasjonsdata, 2012". Data er innsamlet av Bjørn Ragnvald Pettersen, NMBU. Undersøkelsen er finansiert av Norges forskningsråd. Data er tilrettelagt og stilt til disposisjon i anonymisert form av NSD – Norsk senter for forskningsdata AS. Verken Bjørn Ragnvald Pettersen, NMBU, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her."

Deposit Requirement

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Conditions

Søknad om tilgang til data skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder og postadresse. Før evt utlevering av data må låneavtale undertegnes.

Disclaimer

Verken Bjørn Ragnvald Pettersen, NMBU, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.