Dataset: Mot 3D visualisering av arbeidedende katalysor nanoparktikler på nanoskala, 2014

Abstract

Forslaget tar sikte på å utvikle nye teknikker for å studere funksjonelle materialer som katalysatorer under sine arbeidsforhold. Rasjonell utforming av katalysator nanomaterialer og evnen til å identifisere og observere de aktive områdene mens de fungerer har blitt fremhevet som viktige barrierer for den fremtidige utformingen av katalysatormaterialer. Et stort utvalg teknikker brukes rutinemessig til å karakterisere katalysatormaterialer, men bare et begrenset utvalg gir direkte informasjon angående reaksjonsbetingelser som er relevant for industrielle prosesser (Weckhuysen 2009). Nye fremskritt innen metoder som benytter synkronstråling åpner for nye muligheter til å studere de elektroniske og strukturelle egenskapene til nanostrukturerte katalysatorer og å faktisk kunne «se» disse katalysatorene mens de arbeider i et realistisk miljø. Det foreslåtte prosjektet er spesielt rettet mot fremgangsmåter for utviklingen innen situ karakterisering av katalysatorer, med karakterisering av bimetall kjerne-skall-nanopartikler som valgt modellsystem.

Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  

http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Variable Groups

Full Title

Mot 3D visualisering av arbeidedende katalysor nanoparktikler på nanoskala, 2014

Identification Number

NSD2123

Authoring Entity

Name Affiliation
Dag Werner Breiby Institutt for fysikk, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Producer

Name Affiliation Abbreviation Role
Dag Werner Breiby Institutt for fysikk, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Copyright

Copyright (C) 2014 Dag Werner Breiby, Institutt for fysikk, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Funding Agency/Sponsor

Name Abbreviation Role Grant
Norges forskningsråd NFR 35369

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NSD

Version

Date: 2015-06-08

Notes

Originaldata fra Dag Werner Breiby, Institutt for fysikk, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Bibliographic Citation

"Mot 3D visualisering av arbeidedende katalysor nanoparktikler på nanoskala, 2014". Data samlet av Dag Werner Breiby, Institutt for fysikk, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Første NSD-utgave, Bergen 2015.

List of Keywords

Topic Classification

Vitenskap og teknologi

Time Period Covered

Start End Cycle
2010-01-01 2014-05-31

Date of Collection

Start End Cycle
2010-01-01 2014-01-01

Country

Norge  (NO)

Geographic Coverage

Land

Unit of Analysis

Annet

Universe

Data basert på synkrotroneksperiment.

Kind of Data

Annet

Time Method

Tverrsnittstudie

Data Collector

Dag Werner Breiby, Institutt for fysikk, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Sampling Procedure

Diffraksjonsdata fra synkrotroneksperimenter ved HASYLAB (Hamburg) og SLS (Zurich).

Mode of Data Collection

Annet

Location

Availability Status

NSD kan i samråd med prosjektleder stille data fra "Mot 3D visualisering av arbeidedende katalysor nanoparktikler på nanoskala" til disposisjon ved bestilling.

Extent of Collection

1 datafil(er); ulike format kan leveres.

Restrictions

NSD kan i samråd med prosjektleder stille data fra "Mot 3D visualisering av arbeidedende katalysor nanoparktikler på nanoskala" til disposisjon ved bestilling.

Citation Requirement

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
"(En del av) De data som er benyttet her er hentet fra "Mot 3D visualisering av arbeidedende katalysor nanoparktikler på nanoskala, 2014". Data er innsamlet av Dag Werner Breiby, Institutt for fysikk, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Undersøkelsen er finansiert av Norges forskningsråd. Data er tilrettelagt og stilt til disposisjon i anonymisert form av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD). Verken Dag Werner Breiby, Institutt for fysikk, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her."

Deposit Requirement

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Conditions

Søknad om tilgang til data skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder og postadresse. Før evt utlevering av data må låneavtale undertegnes.

Disclaimer

Verken Dag Werner Breiby, Institutt for fysikk, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

Related Publications

In situ X-ray ptychography imaging of high-temperature CO2 acceptor particle agglomerates

In situ X-ray ptychography imaging of high-temperature CO2 acceptor particle agglomerates.  
Hoydalsvik, Kristin; Floystad, Jostein Bo; Zhao, Tiejun; et al. APPLIED PHYSICS LETTERS Volume: 104 Article Number: 241909 (2014)

Morphology Changes of Co Catalyst Nanoparticles at the Onset of Fischer-Tropsch Synthesis

Morphology Changes of Co Catalyst Nanoparticles at the Onset of Fischer-Tropsch Synthesis.
Hoydalsvik, Kristin; Floystad, Jostein B.; Voronov, Alexey; et al. JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C Volume: 118 Pages: 2399-2407 (2014)

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.