Dataset: Metabolske enzymer i gliaceller i honningbiers hjerne og assosiasjoner med aldring, sult og matrespons, 2017

Download

Abstract

Det finnes omfattende studier på honningbienes nervekrets og minnefunksjon og det har nylig fremkommet som en ukonvensjonell modell i biogerontologi. Samtidig er det mindre informasjonen om gliaceller. I andre systemer er gliaceller involvert i næringshomeostase, håndtering av avfallsstoffer og aldring. Disse funksjonene har blitt knyttet til metabolske enzymer, som glutaminsyntetase og glykogenfosforylase. For å identifisere funksjonelle roller og potensielle forskjeller i gliatyper blant honningbier, har dette prosjektet studert distribusjonen av disse enzymene og hvorvidt overflod av enzymer kan assosieres med aldring og andre prosesser. Ved å bruke immunhistokjemi og konfokalt lasermikroskop ble det demonstrert glutaminsyntetase og glykogenfosforylase i gliaceller, men de viser seg å lokalisere seg sammen med ulike undertyper av gliaceller. Dataene indikerer at aldring og næringsfysiologi i bier er knyttet til gliaspesifikke metabolske enzymer. Enzymspesifikke lokasjonsmønstre kan vise til en funksjonell differensiering mellom identifiserte gliatyper.  

- Eksperiment: Starvation, ST=starved, SA=satiated for Fig. 4
- Eksperiment: gustatory responsiveness/GRS, L=low, H=high responders for Fig. 5
- Eksperiment: Aging, OF=old, YF=young foragers for Fig. 6

Data er fritt tilgjengelig for nedlasting.

Variable Groups

Full Title

Metabolske enzymer i gliaceller i honningbiers hjerne og assosiasjoner med aldring, sult og matrespons, 2017

Identification Number

NSD2579

Authoring Entity

Name Affiliation
Münch, Daniel Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskapelig universitet

Producer

Name Affiliation Abbreviation Role
Münch, Daniel Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MINA, NMBU Prosjektleder

Copyright

Copyright (C) 2018 Daniel Münch, MINA, NMBU

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
NSD – Norsk senter for forskningsdata AS NSD

Version

Date: 2018-06-12

Notes

Originaldata fra Daniel Münch, Fakultet for miljøvitenskap og naturforskning, NMBU er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Bibliographic Citation

"Metabolske enzymer i gliaceller i honningbiers hjerne og assosiasjoner med aldring, sult og matrespons, 2017". Data samlet av Daniel Münch, Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, NMBU. Første NSD-utgave, Bergen 2018.

List of Keywords

Topic Classification

Time Period Covered

Start End Cycle
2011 2017

Date of Collection

Start End Cycle
2011-08-30 2017-09-30

Country

Norge  (NO)

Unit of Analysis

Annet

Universe

Honningbier

Kind of Data

Annet

Time Method

Tverrsnittstudie

Data Collector

Münch, Daniel, Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, NMBU  (NMBU)

Mode of Data Collection

Annet

Location

Availability Status

Data er fritt tilgjengelig for nedlasting.

Extent of Collection

4 filer; ulike format kan leveres.

Restrictions

Data er fritt tilgjengelig for nedlasting.

Citation Requirement

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
”(En del av) de data som er benyttet her er hentet fra ”Metabolske enzymer i gliaceller i honningbiers hjerne og assosiasjoner med aldring, sult og matrespons, 2017”. Data i anonymisert form er stilt til disposisjon av Daniel Münch, MINA, NMBU gjennom NSD – Norsk senter for forskningsdata AS. Verken Daniel Münch, MINA, NMBU eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene, eller de tolkninger som er gjort her.”

Disclaimer

Verken Daniel Münch, MINA, NMBU eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

Related Materials

Western blot data for semiquantitative analyses

PPT file for Figs 1-3

Related Publications

Metabolic enzymes in glial cells of the honeybee brain and their associations with aging, starvation and food response

Ashish K. Shah, Claus D. Kreibich, Gro V. Amdam og Daniel Münch (2018) Metabolic enzymes in glial cells of the honeybee brain and their associations with aging, starvation and food response, Journal: PLOS ONE Accepted/publication year: 2018

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.