Dataset: Lavsalin vannflømming av Nordsjøreservoarer: Fysiske og kjemiske effekter, 2013

Abstract

Dataene i prosjektet “Lavsalin vannflømming av Nordsjøreservoarer: Fysiske og kjemiske effekter, 2013” ble samlet inn ved å gjennomføre eksperimenter ved hjelp av en standard/1D-modell for lavsalin flømming. Målet var å beskrive hovedmekanismene i lavsalin vannflømming og å studere effektene av adsorpsjon og desorpsjon av polare oljekomponenter, og ion-utveksling (mineraler og reservoarbergart) på zeta-potensialet og kontaktvinkel. En funksjon som beskriver virkningen av saltholdighets-reduksjon i strømningsmetningens funksjoner ble inkludert i modellen. Den kjemiske modelleringen inkluderte: Innlemmelse av overflatekjemi i den eksisterende kjemiske modelleringsprogramvaren EQAlt (Cathles 2006), prediksjon av overflatepotensialet som funksjon av den vandige kjemien, trykk og temperatur, inkludering av olje-berg-interaksjoner i kjemisk modell, fulgt av eksperimenter og prediksjon av oversvømmelsesoppførsel som ble observert ved bruk av den kjemiske modellen. I en større skala ble det mulig å legge til en enkel utvidelse til en simulator slik at man kunne overføre laboratorieresultatene til feltskalaestimater for lavsalin flømmingsprosesser. Potensial vil bli evaluert med sandsteinreservoarmodeller, og et verktøy egnet for evaluering av potensialet for sandsteinsreservoarer ble etablert.

Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  

http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Variable Groups

Full Title

Lavsalin vannflømming av Nordsjøreservoarer: Fysiske og kjemiske effekter, 2013

Identification Number

NSD2262

Authoring Entity

Name Affiliation
Fjelde, Ingebret International Research Institute of Stavanger

Producer

Name Affiliation Abbreviation Role
Fjelde, Ingebret International Research Institute of Stavanger IRIS Prosjektleder

Copyright

Copyright (C) 2013 Ingebret Fjelde, IRIS

Funding Agency/Sponsor

Name Abbreviation Role Grant
Norges forskningsråd NFR 193173

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
NSD - Norsk senter for forskningsdata AS NSD

Version

Date: 2015-11-06

Notes

Originaldata fra Ingebret Fjelde, IRIS er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Bibliographic Citation

"Lavsalin vannflømming av Nordsjøreservoarer: Fysiske og kjemiske effekter, 2013". Data samlet av Ingebret Fjelde, IRIS. Første NSD-utgave, Bergen 2015.

List of Keywords

Topic Classification

Time Period Covered

Start End Cycle
2009 2013

Date of Collection

Start End Cycle
2009-04-01 2013-03-15

Country

Norge  (NO)

Geographic Coverage

Land

Unit of Analysis

Annet

Kind of Data

Eksperimentdata

Time Method

Tverrsnittstudie

Data Collector

Fjelde, Ingebret, International Research Institute of Stavanger  (IRIS)

Sampling Procedure

Eksperiment- og simuleringsresultater. Bergarter fra sandsteinsreservoarer med ulike mineralsammensetninger og fordelinger ble valgt. Oljesammensetningen, saltvannssammensetning, kjernedimensjoner og temperatur ble variert.

Mode of Data Collection

Simulering, eksperiment

Location

Availability Status

NSD kan stille data fra "Lavsalin vannflømming av Nordsjøreservoarer: Fysiske og kjemiske effekter, 2013" til disposisjon. Data er tilgjengelig for alle ved bestilling.

Extent of Collection

25 datafiler; ulike format kan leveres.

Restrictions

NSD kan stille data fra "Lavsalin vannflømming av Nordsjøreservoarer: Fysiske og kjemiske effekter, 2013" til disposisjon. Data er tilgjengelig for alle ved bestilling.

Citation Requirement

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
"(En del av) De data som er benyttet her er hentet fra "Lavsalin vannflømming av Nordsjøreservoarer: Fysiske og kjemiske effekter, 2013". Undersøkelsen er finansiert av Norges forskningsråd. Data  i anonymisert form er stilt til disposisjon av Ingebret Fjelde, International Research Institute of Stavanger (IRIS) gjennom NSD - Norsk senter for forskningsdata AS. Verken Ingebret Fjelde, IRIS, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her."

Deposit Requirement

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Conditions

Bestillingsskjema skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder og postadresse. Før ev utlevering av data må taushetserklæring undertegnes.

Disclaimer

Verken Ingebret Fjelde, IRIS, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.