Dataset: Laboratorieforsøk og numerisk modellering av tsunamier generert av fjellskred i fjordene, 2015

Abstract

Hovedmålet med dette prosjektet var å etablere rutiner og modeller for vurdering og analyse av mulige fremtidige tsunamier generert av fjellskred i fjorder. Gjennom en kombinasjon av laboratoriestudier og numerisk modellering var målet økt forståelse og forbedring av dataverktøy. En av de mulige tsunamiskapende steinrøysene i Norge befinner seg på Åknes langs Storfjorden i Vest-Norge. Grunnet behov for risikovurdering og risikostyring i dette området, ble Åknes/Tafjord-prosjektet startet i 2004 (fra 2009: Åknes/Tafjord Beredskap IKS), som et omfattende FoU-selskap som skal overvåke og prosjektere tidlige varslinger relatert til store ustabile steinrøyser og deres konsekvenser med tanke på tsunamier som kan true lokalsamfunnet. Det maksimale volumet av det potensielle fjellskredet i Åknes er estimert til å være 54 millioner m3, og bevegelser på opp til 20 cm i året er registrert over 900 m.o.h. De nåværende funnene i prosjektet og den eksisterende 1:500 skala fjordmodellen danner et godt utgangspunkt for ytterligere forskning som er nødvendig for å etablere prosedyrer og driftsmodeller, og leveringsenhetene vil være et betydelig bidrag til å redusere risikoen tilknyttet fjellskred i fjorder, innsjøer og i vannkraftsmagasiner. Dette prosjektet er et nært samarbeid mellom det matematiske instituttet ved Universitetet i Oslo, Norges Geotekniske Institutt (NGI) og SINTEF. Samarbeidspartner i modelleringsdelen av prosjektet er Cornell University, mens Georgia Institute of Technology er samarbeidspartner i den eksperimentelle delen.  

Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  

http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Variable Groups

Full Title

Laboratorieforsøk og numerisk modellering av tsunamier generert av fjellskred i fjordene, 2015

Identification Number

NSD2248

Authoring Entity

Name Affiliation
Pedersen, Geir Matematisk institutt, UiO

Producer

Name Affiliation Abbreviation Role
Pedersen, Geir Matematisk institutt, UiO Prosjektleder

Copyright

Copyright (C) 2015 Geir Pedersen, Matematisk institutt, UiO

Funding Agency/Sponsor

Name Abbreviation Role Grant
Norges forskningsråd NFR 205184

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
NSD - Norsk senter for forskningsdata AS NSD

Version

Date: 2015-11-11

Notes

Originaldata fra Geir Pedersen, Matematisk institutt, UiO er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Bibliographic Citation

"Laboratorieforsøk og numerisk modellering av tsunamier generert av fjellskred i fjordene, 2015". Data samlet av Geir Pedersen, Matematisk institutt, UiO. Første NSD-utgave, Bergen 2015.

List of Keywords

Topic Classification

Time Period Covered

Start End Cycle
2011 2015

Date of Collection

Start End Cycle
2011-01-01 2015-05-01

Country

Norge  (NO)

Geographic Coverage

Land

Geographic Unit

Fylke

Unit of Analysis

Geografisk enhet

Universe

Skredgenererte bølger fra forsøk i en 1:500 skalamodell av Storfjorden.

Kind of Data

Annet

Time Method

Tverrsnittstudie

Data Collector

Pedersen, Geir, Matematisk institutt, Universitetet i Oslo  (UiO)

Sampling Procedure

Måledata for skredgenererte bølger fra forsøk i en 1:500 skalamodell av Storfjorden. Nettoutvalg: 1481

Mode of Data Collection

Andre målinger

Location

Availability Status

NSD kan stille data fra "Laboratorieforsøk og numerisk modellering av tsunamier generert av fjellskred i fjordene, 2015" til disposisjon. Data er tilgjengelig for alle ved bestilling.

Extent of Collection

1449 datafiler; ulike format kan leveres.

Restrictions

NSD kan stille data fra "Laboratorieforsøk og numerisk modellering av tsunamier generert av fjellskred i fjordene, 2015" til disposisjon. Data er tilgjengelig for alle ved bestilling.

Citation Requirement

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
"(En del av) De data som er benyttet her er hentet fra "Laboratorieforsøk og numerisk modellering av tsunamier generert av fjellskred i fjordene, 2015". Undersøkelsen er finansiert av Norges forskningsråd. Data i anonymisert form er stilt til disposisjon av Geir Pedersen, Universitetet i Oslo gjennom NSD - Norsk senter for forskningsdata AS. Verken Geir Pedersen, Universitetet i Oslo, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her."

Deposit Requirement

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Conditions

Bestillingsskjema skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder og postadresse. Før ev utlevering av data må taushetserklæring undertegnes.

Disclaimer

Verken Geir Pedersen, Universitetet i Oslo, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.