Dataset: Kompetanse- og iverksetterstimulerende tiltak, 1990.

Abstract

Dette prosjektet har hatt til formål å se nærmere på frermveksten og utviklingen av ulike aktører for kunnskapsutvikling, formidling og innovasjon i et regionalt perspektiv. Det gjelder særlig regionale kompetansesentre og deres kjennetegn, utvikling, integrasjon og rolle i det regionale kompetansesystem. Første fase fokuserer på en generell gjennomgang av alle støtteaktører for industriell nyskapning når det gjelder organisering, utvikling, lokalisering, relasjoner. Dette ble ført videre med en nærmere oversikt og analyse av de regionale kompetansesentre. Dette ble ytterligere utdypet gjennom en erfaringsanalyse fra tre regionale kompetansjemiljø (Gjøvik, Grimstad og Narvik) når det gjaldt deres kjennetegn, organisering, nettverk og effekt i arbeidet med kunnskaps- og teknologioverføring til næringslivet.

Variable Groups

Full Title

Kompetanse- og iverksetterstimulerende tiltak, 1990.

Identification Number

NSD1528

Authoring Entity

Name Affiliation
Johnstad, Tom Næringsøkonomisk institutt

Producer

Name Affiliation Abbreviation Role
Johnstad, Tom Næringsøkonomisk institutt INDECO Prosjektleder
Eidsheim, Arne Næringsøkonomisk institutt INDECO Medarbeider
Eliassen, Berit Næringsøkonomisk institutt INDECO Medarbeider

Copyright

Copyright (C)1990 Tom Johnstad, Næringsøkonomisk institutt

Funding Agency/Sponsor

Name Abbreviation Role Grant
Norges forskningsråd NFR 3173562

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NSD

Version

Date: 2015-06-10

Notes

Originaldata fra Tom Johnstad, Næringsøkonomisk institutt er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Bibliographic Citation

"Kompetanse- og iverksetterstimulerende tiltak, 1990". Data samlet av Tom Johnstad, Næringsøkonomisk institutt. Første NSD-utgave, Bergen 2015.

List of Keywords

Topic Classification

Handel, insdustri og markeder (inkluderer sektorer i økonomien)

Time Period Covered

Start End Cycle
1986 1990

Date of Collection

Start End Cycle
1986 1990

Country

Norge  (NO)

Geographic Coverage

Land

Unit of Analysis

Organisasjon

Kind of Data

Annet

Time Method

Tverrsnittstudie

Data Collector

Johnstad, Tom

Mode of Data Collection

Annet

Location

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.