Dataset: Kjønn og IKT i hverdagen (NOS), 2009

Abstract

Undersøkelsen tar for seg forholdet mellom kjønn og bruken av IKT i hverdagen. Prosjektet undersøker i hvilken grad kjønn spiller en rolle i selve bruken av IKT, og hvilke ulike medieplattformer som faktisk blir brukt. Det blir samlet inn data som kan kartlegge offentlige diskurser i lokalsamfunn, og dermed tillater utforskning av etnografiske forskjeller, samtidig som man kan se på nordiske tendenser innen kjønnsforskjeller i bruken av IKT. Prosjektet deles overordnet inn i to tema; familier og unge kvinner.

(English)
This project will study discourses and practices of gender and ICT by looking at how the discourses of gender and ICT pertain to the everyday life practices of ICT and to investigate in what areas, how and to what extent gender plays a part in actual uses of ICT. The project will study variations at different levels or sites for such discourses and practices in a Nordic comparative and contemporary perspective. The choice of contrasts, in terms of countries and aspects to compare, are grounded in what prior research has established to be theoretically and practically central. The project will gather data that allow us to map public discourses, the discursively reported uses of people in specific local communities and to investigate ethnographically the actual practices of particular individuals and households. The project is theoretically grounded on a radical late-Wittgensteinian practice perspective that underlines the importance of contextualizing comparisons of practices. This theoretical perspective offers a way to grasp and analyze the diversity in gendering pointed to by post-structural theory without limiting it to a discursive or textual matter that is straining or free-floating, but rather by anchoring them to contexts where their resemblances and diversities are founded. The project consists of two themes – families (a context) and young females (a gender category) – four modules (public discourse, local discourses, ICT-practices and theorizing) and six sub-projects (see below). The design is empirically and theoretically a means to provide new knowledge with Nordic (and global) relevance – which can serve as tools for rectifying gender divides in ICT-use, and to contribute to new theoretical perspectives on the gender and ICT.

Referanse: http://www.sifo.no/page/Forskning//10060/75445.html


Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  

http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Variable Groups

Full Title

Kjønn og IKT i hverdagen (NOS), 2009

Identification Number

NSD2116

Authoring Entity

Name Affiliation
Helle-Valle, Jo SIFO

Producer

Name Affiliation Abbreviation Role
Helle-Valle, Jo SIFO

Copyright

Copyright (C) 2009 Jo Helle-Valle, SIFO

Funding Agency/Sponsor

Name Abbreviation Role Grant
Norges forskningsråd NFR 212071

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
NSD - Norsk senter for forskningsdata AS NSD

Version

Date: 2015-02-15

Notes

Originaldata fra Jo Helle-Valle, SIFO, er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Bibliographic Citation

"Kjønn og IKT i hverdagen (NOS), 2009". Data samlet av Jo Helle-Valle, SIFO. Første NSD-utgave, Bergen 2015.

List of Keywords

Topic Classification

Time Period Covered

Start End Cycle
2009-02-01 2013-12-01

Country

Norge  (NO)

Unit of Analysis

Individ

Universe

Ungdomsskoleelever fra to skoler i Oslo

Kind of Data

Intervjudata

Time Method

Tverrsnittstudie

Data Collector

Helle-Valle, Jo  (SIFO)

Sampling Procedure

Bruttoutvalg: 94
Nettoutvalg: 72

Mode of Data Collection

Post-enquete

Location

Availability Status

NSD kan i samråd med prosjektleder stille data fra "Kjønn og IKT i hverdagen (NOS), 2009" til disposisjon ved bestilling.

Extent of Collection

En datafil; ulike format kan leveres.

Restrictions

NSD kan i samråd med prosjektleder stille data fra "Kjønn og IKT i hverdagen (NOS), 2009" til disposisjon ved bestilling.

Citation Requirement

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
"(En del av) De data som er benyttet her er hentet fra "Kjønn og IKT i hverdagen (NOS), 2009". Data er innsamlet av Jo Helle-Valle, SIFO. Undersøkelsen er finansiert av Norges forskningsråd. Data er tilrettelagt og stilt til disposisjon i anonymisert form av NSD - Norsk senter for forskningsdata AS. Verken Jo Helle-Valle, SIFO, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her."

Deposit Requirement

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Conditions

Søknad om tilgang til data skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder og postadresse. Før evt utlevering av data må låneavtale undertegnes.

Disclaimer

Verken Jo Helle-Valle, SIFO, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.