Dataset: Internettvalg 2013

Abstract

Våren 2013 fikk Institutt for samfunnsforskning (ISF) i oppdrag av det daværende Kommunal- og regionaldepartementet å lede evalueringen av det andre forsøk med stemmegivning via Internett i Norge. Denne gangen var det velgere i 12 utvalgte kommuner som skulle få mulighet til å stemme via Internett ved stortingsvalget i 2013. Oppdraget innebar i hovedsak en oppfølging av den survey-baserte delen av evalueringen i 2011, samt noen utdypende problemstillinger. Forsøket med stemmegivning via Internett ved lokalvalget i 2011 skulle gjentas og utvides ved stortingsvalget i 2013.  

Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  

http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Variable Groups

Full Title

Internettvalg 2013

Identification Number

NSD2153

Authoring Entity

Name Affiliation
Institutt for samfunnsforskning ISF

Producer

Name Affiliation Abbreviation Role
Institutt for samfunnsforskning ISF Prosjektleder
Respons Analyse

Copyright

Copyright (C) 2015 Institutt for samfunnsforskning

Funding Agency/Sponsor

Name Abbreviation Role Grant
Kommunal- og moderniseringsdepartementet KMD

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NSD

Series Name

Valgundersøkelser

Series Information

Stemmegiving via internett.

Version

Date: 2015-01-15

Notes

Originaldata fra Institutt for samfunnsforskning er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Bibliographic Citation

"Internettvalg 2013". Data samlet av Institutt for samfunnsforskning og Uni Research Rokkansenteret. Første NSD utgave, Bergen 2015.

List of Keywords

Topic Classification

Valg

Time Period Covered

Start End Cycle
2013 2013

Date of Collection

Start End Cycle
2013 2013

Country

Norge  (NO)

Geographic Coverage

Land

Geographic Unit

Kommune

Unit of Analysis

Individ

Universe

12 kommuner, det ble trukket 7000 personer med stemmerett representativt fra disse kommunene.

Kind of Data

Stemmegivningsdata

Time Method

Oppfølgingsstudie

Data Collector

Signe Bock Segaard, Institutt for samfunnsforskning  (IFS)

Sampling Procedure

Bruttoutvalget for denne undersøkelsen ble trukket fra Det sentrale Folkeregister, etter tillatelse fra Skattedirektoratet. Det ble trukket 7000 personer med stemmerett representativt fra disse kommunene. Ca. 2000 av disse ble ikke benyttet, da målsettingen var 5000.

Bruttoutvalg: 5006 personer
Nettoutvalg: 2003 personer
Svarprosent: 40%

Mode of Data Collection

Telefonintervju

Location

Availability Status

NSD kan stille data fra "Internettvalg 2013" til disposisjon for forskning, undervisning og studenter ved bestilling.

Extent of Collection

En fil(er); ulike format kan leveres.

Restrictions

NSD kan stille data fra "Internettvalg 2013" til disposisjon for forskning, undervisning og studenter ved bestilling.

Citation Requirement

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
”(En del av) de data som er benyttet her er hentet fra”Internettvalg 2013”. Undersøkelsen er finansiert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Data i anonymisert form er stilt til disposisjon av Institutt for samfunnsforskning gjennom Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD). Verken Institutt for samfunnsforskning, Kommunal- og moderniseringsdepartementet eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene, eller de tolkninger som er gjort her.”

Deposit Requirement

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Conditions

Søknad om tilgang til data skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder og postadresse. Før evt utlevering av data må taushetserklæring undertegnes.

Disclaimer

Verken Institutt for samfunnsforskning, Kommunal- og moderniseringsdepartementet eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

Related Publications

Internettvalg. Hva gjør og mener velgerne?

Våren 2013 fikk Institutt for samfunnsforskning (ISF) i oppdrag av det daværende Kommunal- og regionaldepartementet å lede evalueringen av det andre forsøk med stemmegivning via Internett i Norge. Rapporten er skrevet i samarbeid mellom alle forfatterne. Rapporten er skrevet med sikte på å være et forskningsbasert grunnlag for så vel departementets som Stortingets videre arbeid med internettvalg i Norge.

Segaard, S.B., Christensen, A., Folkestad, B. og Saglie, J. (2014) Internettvalg. Hva gjør og mener velgerne? Dokumentasjonsrapport. Rapport 2014:07. Institutt for samfunnsforskning.

Evaluering av forsøket med Internettvalg i 2013 - Dokumentasjonsrapport: Gjennomføring av datainnsamling 2014

Respons Analyse  
Evaluering av forsøket med Internettvalg i 2013 - Dokumentasjonsrapport: Gjennomføring av datainnsamling 2014  
12. september - 2. desember 2013  
Oppdragsgiver: Institutt for samfunnsforskning

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.