Dataset: Implementering av en kommersiell medisinsk detektor for synkrotronbaserte totalspredningseksperimenter, 2015

Abstract

Dette prosjektet er rettet mot å utvikle nødvendige redskap for implementering av en ny detektor for totalspredningseksperimenter. Dette ble gjort i tett samarbeid med teamet på den sveitsisk-norske Beamlime SNLB på the European Synchrotron Radiation Facility. Teknikkene ble testet på termoelektriske materialer. Målet var å tilrettelegge totalspredningsmetoder for det norske forskermiljøet innen materialvitenskap. Siden metodene har vært brukt i liten grad tidligere, ventes både ny og viktig og innsikt på feltet. Prosjektet inkluderer tre datasett:
- ID22 ESRF: Høyoppløsning på ID22, European Synchotron Radiation Facility  
- ISIS: Nøytronspredning på ISIS Neutron Source  
- SNBL: Totalspredning og høyoppløsning på Swiss-Norwegian Beam Line, European Synchotron Radiation Facility

Ønskes tilgang til datasettene kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  

http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Variable Groups

Full Title

Implementering av en kommersiell medisinsk detektor for synkrotronbaserte totalspredningseksperimenter, 2015

Identification Number

NSD2278

Authoring Entity

Name Affiliation
Løvvik, Ole Martin SINTEF, Materialer og kjemi

Producer

Name Affiliation Abbreviation Role
Løvvik, Ole Martin SINTEF, Materialer og kjemi SINTEF Prosjektleder

Copyright

Copyright (C) 2015 Ole Martin Løvvik, SINTEF, Materialer og kjemi

Funding Agency/Sponsor

Name Abbreviation Role Grant
Norges forskningsråd NFR 228564

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
NSD - Norsk senter for forskningsdata AS NSD

Version

Date: 2016-01-06

Notes

Originaldata fra Ole Martin Løvvik, SINTEF, Materialer og kjemi er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Bibliographic Citation

"Implementering av en kommersiell medisinsk detektor for synkrotronbaserte totalspredningseksperimenter, 2015". Data samlet av Ole Martin Løvvik, SINTEF, Materialer og kjemi. Første NSD-utgave, Bergen 2016.

List of Keywords

Topic Classification

Vitenskap og teknologi

Time Period Covered

Start End Cycle
2014 2015

Date of Collection

Start End Cycle
2014-01-20 2014-12-16
2015-04-17 2015-04-20
2015-06-21 2015-06-22

Country

Norge  (NO)

Unit of Analysis

Annet

Kind of Data

Materialkarakterisering

Time Method

Tverrsnittstudie

Data Collector

Løvvik, Ole Martin, SINTEF, Materialer og kjemi  (SINTEF)

Sampling Procedure

SNBL: Totalspredning og høyoppløsning på Swiss-Norwegian Beam Line, European Synchotron Radiation Facility.   
- Synktrotronstråling for totalspredning og høyoppløst diffraksjon. ZnSb, Zn4Sb3, KBH3F, Tre prøver med formelen Ca(Ti0.85-x,Fe0.15,Mnx)O3  med forskjellig mengde Mn: CTF15, CTF25, CTF40.
ID22 ESRF: Høyoppløsning på ID22, European Synchotron Radiation Facility.  
- Synktrotronstråling for høyoppløst diffraksjon. (Ti,Zr,Hf) NiSn-forbindelser med varierende sammensetning.
ISIS: Nøytronspredning på ISIS Neutron Source  
- Nøytronstråling for diffraksjon. Kalsiumtitanat substituert med jern og mangan (CTF25Mn).

Mode of Data Collection

Andre målinger

Location

Availability Status

NSD kan stille data fra "Implementering av en kommersiell medisinsk detektor for synkrotronbaserte totalspredningseksperimenter, 2015" til disposisjon. Data er tilgjengelig for alle ved bestilling.

Extent of Collection

924 datafiler; ulike format kan leveres.

Restrictions

NSD kan stille data fra "Implementering av en kommersiell medisinsk detektor for synkrotronbaserte totalspredningseksperimenter, 2015" til disposisjon. Data er tilgjengelig for alle ved bestilling.

Citation Requirement

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
"(En del av) De data som er benyttet her er hentet fra "Implementering av en kommersiell medisinsk detektor for synkrotronbaserte totalspredningseksperimenter, 2015". Data er innsamlet av Ole Martin Løvvik, SINTEF, Materialer og kjemi. Undersøkelsen er finansiert av Norges forskningsråd. Data er tilrettelagt og stilt til disposisjon i anonymisert form av NSD - Norsk senter for forskningsdata AS. Verken Ole Martin Løvvik, SINTEF, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her."

Deposit Requirement

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Conditions

Bestillingsskjema skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder og postadresse. Før ev utlevering av data må taushetserklæring undertegnes.

Disclaimer

Verken Ole Martin Løvvik, SINTEF, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.