Dataset: Hydrogenlagring i nye bor-baserte blandinger, 2013

Abstract

Et stort problem hva angår introduksjonen av hydrogen som en energibærer i det globale energisystemet er effektiv lagring av hydrogen. Komplekse hydrider basert på bor er lovende sammen med hydrogen innhold over 10 wt% hydrogen. Sentrale problemstillinger i dette prosjektet er syntese og karakterisering av nye akali-overgangsmetall borohydrider, ofte kalt blandet borohydrider. Et gjennombrudd vil være spesielt viktig for kjøretøy.  

Data er presentert i flere publikasjoner og er tilgjengelig gjennom tidsskriftenes nettsider.

Variable Groups

Full Title

Hydrogenlagring i nye bor-baserte blandinger, 2013

Identification Number

NSD2154

Authoring Entity

Name Affiliation
Hauback, Bjørn C. Institutt for energiteknikk

Producer

Name Affiliation Abbreviation Role
Hauback, Bjørn C. Institutt for energiteknikk IFE Prosjektleder

Copyright

Copyright (C) 2013 Bjørn C.Hauback, Institutt for energiteknikk

Funding Agency/Sponsor

Name Abbreviation Role Grant
Norges forskningsråd NFR 197756

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NSD

Version

Date: 2015-01-28

Notes

Originaldata fra Bjørn C.Hauback, Institutt for energiteknikk er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Bibliographic Citation

"Hydrogenlagring i nye bor-baserte blandinger, 2013". Data samlet av Bjørn C.Hauback, Institutt for energiteknikk. Første NSD-utgave, Bergen 2015.

List of Keywords

Topic Classification

Vitenskap og teknologi

Time Period Covered

Start End Cycle
2010-07-01 2013-11-30

Date of Collection

Start End Cycle
2010-07-01 2013-11-30

Country

Norge  (NO)

Geographic Coverage

Land

Unit of Analysis

Annet

Kind of Data

Eksperimentdata

Time Method

Tverrsnittstudie

Data Collector

Hauback, Bjørn C., Institutt for energiteknikk  (IFE)

Mode of Data Collection

Annet

Location

Related Publications

In situ high pressure NMR study of the direct synthesis of LiAlH4

Humphries, T., Birkmere, D., Hauback, B.C., McGrady, G.S., Jensen, C.M.: In situ high pressure NMR studies of the direct synthesis of LiAlH4. J. Mater. Chem. A. (2013) 1, 2974-2977

In situ high pressure NMR study of the direct synthesis of NaAlH4

Humphries, T., Birkmere, D., Hauback, B.C., McGrady, G.S., Jensen, C.M.: In-situ high pressure NMR study of the direct synthesis of NaAlH4. Phys. Chem. Chem. Phys. (2013) 15, 6179-6181.

Regeneration of sodium alanate studied by powder in situ neutron and synchrotron X-ray diffraction

Humphries, T.D., Makepeace, J.W., Hino, S., David, W.I.F., Hauback, B.C.: Regeneration of NaAlH4 studied by in situ powder neutron and synchrotron X-ray diffraction. J. Mater. Chem. A (2014) 2, 16594-16600

Reversible Hydrogenation Studies of NaBH4 Milled with Ni Containing Additives

Humphries, T., Kalantzopooulos, G., Llamas-Jansa, I., Olsen, J.E., Hauback, B.C.: Reversible hydrogenation studies of NaBH4 milled with Ni containing additives. J. Phys. Chem. C (2013) 117, 6060-6065.

Crystal structure and in situ decomposition of Eu(BH4)2 and Sm(BH4)2

Humphries, T.D., Ley, M.B, Frommen, C., Munroe, K.T., Jensen, T.R., Hauback, B.C.: Crystal structure and in situ decomposition of Eu(BH4)2 and Sm(BH4)2. J. Mater. Chem. A (2015) 3, 691-698

Effect of chloride substitution on the order–disorder transition in NaBH4 and Na11BD4

Olsen, J.E., Karen, P., Sørby, M.H., Hauback, B.C.: Effect of chloride substitution on the order – disorder transition in NaBH4 and Na11BD4. J. Alloys Compd. (2014) 587, 374-379

Crystal structures and properties of solvent-free LiYb(BH4)42xClx, Yb(BH4)3 and Yb(BH4)22xClx

Olsen, J.E., Frommen, C., Sørby, M.H., Hauback. B.C.: Crystal structures of solvent-free LiYb(BH4)4-xClx, Yb(BH4)3 and Yb(BH4)2-xClx. RSC Advances (2013) 3, 10764-10774

Structure and thermal properties of composites with RE-borohydrides (RE ¼ La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Er, Yb or Lu) and LiBH4

Olsen, J.E., Frommen, C., Jensen, T.R., Riktor, M.D., Sørby, M.H., Hauback, B.C.: Structure and thermal properties of composites with RE-borohydrides (RE = La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Er, Yb or Lu) and LiBH4. RSC Advances (2014) 4, 1570-1582

Structural Changes Observed during the Reversible Hydrogenation of Mg(BH4)2 with Ni-Based Additives

Saldan, I., Hino, S., Humphries, T., Zavorotynska, O., Chong, M., Jensen, C.M., Deledda, S., Hauback, B.C.: Structural changes observed during the reversible hydrogenation of Mg(BH4)2 with Ni-based additives. J. Phys. Chem. C (2014) 118, 23376-23384

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.