Dataset: Hvorfor oligodendrocytter holder aksoner i live, men lett dør, 2015

Abstract

Bakgrunn: Mitokondrier spiller flere viktige roller i livet til oligodendrocytter. Under utviklingen av myelinlaget er de viktige leverandører av karbonskjeletter og energi for lipidsyntese. Under normal hjernefunksjon vil deres forbruk av pyrodruesyre være en viktig faktor for hvor mye laktat som er tilgjengelig for oligodendrocyttene til å eksportere og drive aksonal funksjon. Til slutt, i løpet av kalsium overbelastende indusert patologi, som forekommer i iskemi, kan mitokondriene bidra til å bufre kalsium eller indusere apoptose. Til tross for sine viktige funksjoner, er svært lite kjent om egenskapene til oligodendrocyte mitokondrier, og mitokondrier har aldri blitt observert i myelinlag.

Metoder og resultater: Vi har brukt fluorescerende mitokondrielle markører for å karakterisere plassering og bevegelse av mitokondrier innen oligodendrocytter. Vi viser for første gang at mitokondriene er i stand til å gå inn og bevege seg innenfor myelinet. Mitokondrier beveget seg langsommere enn i neuroner og, i motsetning til deres oppførsel i neuroner og astrocytter, ble deres bevegelse økt isteden for å hemmes av glutamat som aktiverte NMDA-reseptorer. Ved elektronmikroskopi viser vi at myelinlag-mitokondriene har et lavt overflateareal av cristae, noe som antyder en lav ATP produksjon.

Konklusjon: Disse dataene angir grunnleggende egenskaper av systemet til oksidativ fosforylering i oligodendrocytter, gliaceller som forbedrer kognisjon ved å gi raskere handlingspotensial forplantning og gi metabolsk støtte til aksoner.

Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  

http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Variable Groups

Full Title

Hvorfor oligodendrocytter holder aksoner i live, men lett dør, 2015

Identification Number

NSD2289

Authoring Entity

Name Affiliation
Rinholm, Johanne Egge Avdeling for anatomi, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Producer

Name Affiliation Abbreviation Role
Rinholm, Johanne Egge Avdeling for anatomi, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo UiO Prosjektleder

Copyright

Copyright (C) 2015 Johanne Egge Rinholm, Avdeling for anatomi, Det medisinske fakultet, UiO

Funding Agency/Sponsor

Name Abbreviation Role Grant
Norges forskningsråd NFR 213690

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
NSD - Norsk senter for forskningsdata AS NSD

Version

Date: 2016-01-28

Notes

Originaldata fra Johanne Egge Rinholm, Avdeling for anatomi, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Bibliographic Citation

"Hvorfor oligodendrocytter holder aksoner i live, men lett dør, 2015". Data samlet av Johanne Egge Rinholm, Avdeling for anatomi, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Første NSD-utgave, Bergen 2016.

List of Keywords

Topic Classification

Time Period Covered

Start End Cycle
2012-01-01 2015-12-01

Date of Collection

Start End Cycle
2012-12-01 2015-12-01

Country

Norge  (NO)

Geographic Coverage

Land

Unit of Analysis

Annet

Universe

Geografisk lokalisering av mitokondrier i oligodendrocytter, tetthet, størrelse, andel mobile mitokondrier, hastighet av mobile mitokondrier.
Data om celleanatomi og funksjon i musehjerner.

Kind of Data

Annet

Time Method

Tverrsnittstudie

Data Collector

Rinholm, Johanne Egge, Avdeling for anatomi, medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo  (UiO)

Sampling Procedure

Innsamling: mikroskopisk undersøkelse.

Gross sample: -1
Net sample: 5

Mode of Data Collection

Annet

Location

Availability Status

NSD kan stille data fra "Hvorfor oligodendrocytter holder aksoner i live, men lett dør, 2015" til disposisjon. Data er tilgjengelig for alle ved bestilling.

Extent of Collection

2 datafil(er); ulike format kan leveres.

Restrictions

NSD kan stille data fra "Hvorfor oligodendrocytter holder aksoner i live, men lett dør, 2015" til disposisjon. Data er tilgjengelig for alle ved bestilling.

Citation Requirement

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
"(En del av) De data som er benyttet her er hentet fra "Hvorfor oligodendrocytter holder aksoner i live, men lett dør, 2015". Data er innsamlet av Johanne Egge Rinholm, Avdeling for anatomi, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Undersøkelsen er finansiert av Norges forskningsråd. Data er tilrettelagt og stilt til disposisjon i anonymisert form av NSD - Norsk senter for forskningsdata AS. Verken Johanne Egge Rinholm, Avdeling for anatomi, Det medisinske fakultet, Universitetet i Osloo, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her."

Deposit Requirement

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Conditions

Bestillingsskjema skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder og postadresse. Før ev utlevering av data må taushetserklæring undertegnes.

Disclaimer

Verken Johanne Egge Rinholm, Avdeling for anatomi, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

Related Publications

Movement and Structure of Mitochondria in Oligodendrocytes and Their Myelin Sheaths

Rinholm, J. E.,  Vervaeke, K.,Tadross, M. R. Tkachuk, A. N., Kopek, B. G., Brown, T. A., Bergersen, L. H. and Clayton, D. A. (2016) Movement and Structure of Mitochondria in Oligodendrocytes and Their Myelin Sheaths. Glia 2016, 17 January. Wiley Periodicals, Inc.

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.