Dataset: Varmflekk rift-interaksjon og geokjemi av Nord-Atlanter mantelen: Ægir-ryggens "hull" i Islandvarmflekken, 2014

Abstract

Det magmafattige bassenget formet av den inaktive Aegir-ryggen er et stort gap i det Nord-Atlantiske vulkanske feltet - dannet av Islandvarmflekken. Vidvinklede seismiske data viser at Ægir-ryggen begynte å utvikle moderat tykk skorpe (8-11 km) de første 2-4 Myr spredningene: men magmaproduksjonen ble svakere og formet 3,5-6km tykk skorpe for de resterende spredningene. Denne svake eller ikke-eksisterende varmflekk-innflytelsen, til tross for omfattende vulkanvirksomhet i nærheten, gir en unik mulighet til å lære om dynamikken til varmflekk rift-interaksjonen.  

Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  

http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Variable Groups

Full Title

Varmflekk rift-interaksjon og geokjemi av Nord-Atlanter mantelen: Ægir-ryggens "hull" i Islandvarmflekken, 2014

Identification Number

NSD2151

Authoring Entity

Name Affiliation
Mjelde, Rolf Institutt for geovitenskap, UiB

Producer

Name Affiliation Abbreviation Role
Mjelde, Rolf Institutt for geovitenskap, UiB UiB Prosjektleder

Copyright

Copyright (C) 2014 Rolf Mjelde, Institutt for geovitenskap, UiB

Funding Agency/Sponsor

Name Abbreviation Role Grant
Norges forskningsråd NFR 197152

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NSD

Version

Date: 2015-02-05

Notes

Orginaldata fra Rolf Mjelde, Institutt for geovitenskap, UiB er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Bibliographic Citation

"Varmflekk rift-interaksjon og geokjemi av Nord-Atlanter mantelen: Ægir-ryggens "hull" i Islandvarmflekken, 2014". Data samlet av Rolf Mjelde, Institutt for geovitenskap, UiB. Første NSD-utgave, Bergen 2015.

List of Keywords

Topic Classification

Time Period Covered

Start End Cycle
2010-05-01 2014-07-15

Date of Collection

Start End Cycle
2010-05-01 2014-07-15

Country

Norge  (NO)

Geographic Coverage

Land

Unit of Analysis

Annet

Kind of Data

Eksperimentdata

Time Method

Tverrsnittstudie

Data Collector

Mjelde, Rolf, Senter for Geobiology  (UiB)

Sampling Procedure

Marin-seismiske data, både zero-offset og vidvinkel data. Seismiske data er i segy-format, navigasjonsdata er i ukooa format. Hvert instrument tok opp fire kanaler, lagret i separate filer. Kanal 1, 2 og 3 er fra ortogonalt montert 3-komponent seismometeropptak:  
C.1: Vertikal
C.2: Horisontal1
C.3: Horisontal2
C.4: Hydrofon

Filnavnene følger denne konvensjonen (eksempel):  p01.obs10.1.sgy (Profile.obs.channel)

Navigasjonsdata: p01.ukooa,  p02.ukooa

Instrumentstedene har blitt flyttet langs linjen på havbunnen basert på direkte ankomsttider. Instrumentlokasjon er vist ved A1 eller A2 i de første to kolonnene, OBS-nummer der shot-nummeret er.  

S1 og S2 indikerer henholdsvis første og andre profil.

Mode of Data Collection

Annet

Location

Availability Status

NSD kan i samråd med prosjektleder stille data fra "Varmflekk rift-interaksjon og geokjemi av Nord-Atlanter mantelen: Ægir-ryggens "hull" i Islandvarmflekken, 2014".

Extent of Collection

189 datafil(er); ulike format kan leveres.

Restrictions

NSD kan i samråd med prosjektleder stille data fra "Varmflekk rift-interaksjon og geokjemi av Nord-Atlanter mantelen: Ægir-ryggens "hull" i Islandvarmflekken, 2014" til disposisjon ved bestilling.

Citation Requirement

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
"(En del av) De data som er benyttet her er hentet fra "NSD kan i samråd med prosjektleder stille data fra "Varmflekk rift-interaksjon og geokjemi av Nord-Atlanter mantelen: Ægir-ryggens "hull" i Islandvarmflekken, 2014" til disposisjon ved bestillin". Data er innsamlet av Rolf Mjelde, Institutt for geovitenskap, UiB. Undersøkelsen er finansiert av Norges forskningsråd. Data er tilrettelagt og stilt til disposisjon i anonymisert form av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD). Verken Rolf Mjelde, Institutt for geovitenskap, UiB, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her."

Deposit Requirement

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Conditions

Søknad om tilgang til data skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder og postadresse. Før evt utlevering av data må låneavtale undertegnes.

Disclaimer

Verken Rolf Mjelde, Institutt for geovitenskap, UiB, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.