Dataset: Holdninger til teknologi, 2000

Abstract

Formålet med dette prosjektet var å kartlegge ulikheter i holdninger til teknologi blant studenter ved datarelaterte fag. Følgende områder ble undersøkt: personlig informasjon, tilpasningsdyktighet, selvtillit, arbeidsstil, meninger om maskiner, forståelse av datamaskiner, stress og frykt på bakgrunn av ny teknologi, samt hyppighet av ødeleggelse av maskiner og elektrisk utstyr. Datamaterialet inkluderer to datasett: NSD1696-1 består av data fra første datainnsamling, NSD1696-2 består av data fra andre datainnsamling.

Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  

http://www.nsd.no/bestilledata/survey/

Variable Groups

Full Title

Holdninger til teknologi, 2000

Identification Number

NSD1696

Authoring Entity

Name Affiliation
Tollefsen, Kenneth Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen
Morgan, Konrad Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen

Producer

Name Affiliation Abbreviation Role
Tollefsen, Kenneth Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen UiB Prosjektleder

Copyright

Copyright (C) 2000 Kenneth Tollefsen, Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
NSD – Norsk senter for forskningsdata AS NSD

Version

Date: 2016-04-12

Notes

Originaldata fra Kenneth Tollefsen, Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Bibliographic Citation

"Holdninger til teknologi, 2000". Data samlet av Kenneth Tollefsen, Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen. Første NSD-utgave, Bergen 2016.

List of Keywords

Topic Classification

Time Period Covered

Start End Cycle
2000-04 2000-10

Date of Collection

Start End Cycle
2000-04-13 2000-05-02
2000-10-13 2000-10-16

Country

Norge  (NO)

Geographic Coverage

Land

Geographic Unit

Fylke

Unit of Analysis

Individ

Universe

Datastudenter i Norge på universitetsnivå.

Kind of Data

Intervjudata

Time Method

Tverrsnittstudie

Data Collector

Tollefsen, Kenneth, Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen  (UiB)

Sampling Procedure

Utvalget ble trukket blant datastudenter i Norge på universitetsnivå ved å dele ut spørreskjema på forelesning i tre utvalgte kurs.

Mode of Data Collection

Post-enquete

Location

Availability Status

NSD kan stille data fra "Holdninger til teknologi, 2000" til disposisjon for forskning, undervisning og studenter ved bestilling.

Extent of Collection

2 filer; ulike format kan leveres.

Restrictions

NSD kan stille data fra "Holdninger til teknologi, 2000" til disposisjon for forskning, undervisning og studenter ved bestilling.

Citation Requirement

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
”(En del av) de data som er benyttet her er hentet fra "Holdninger til teknologi, 2000". Data i anonymisert form er stilt til disposisjon av Kenneth Tollefsen, Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen gjennom NSD – Norsk senter for forskningsdata AS. Verken Kenneth Tollefsen, Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene, eller de tolkninger som er gjort her.”

Deposit Requirement

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Conditions

Bestillingsskjema skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder og postadresse. Før ev utlevering av data må taushetserklæring undertegnes.

Disclaimer

Verken Kenneth Tollefsen, Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.